Marcussen & Søn Orgelbyggeri

Storegade 24, Aabenraa Kommune

Marcussen & Søn Orgelbyggeri er Danmarks ældste orgelbyggeri. Det er grundlagt i 1806 af Jørgen Marcussen og lå oprindelig i Sottrup ved Sønderborg. I 1830 flyttede virksomheden til Aabenraa, og i 1856 overtog man den gamle købmands- og herredsfogedgård på Storegade 24.

Firmaet har været i samme families eje gennem hele sin historie og drives i dag af 7. generation.

Bygninger og anlæg

Den grundmurede gård er opført ca. 1723 og udvidet med to sidehuse midt i hhv. 1700- og 1800-tallet. Efter at familien Marcussen havde overtaget ejendommen, udvidede man i 1859 med en større treetagers værkstedsbygning på tværs af gården. Derefter skete der ingen væsentlige ændringer, før der i slutningen af 1950'erne opførtes en større tilbygning bagest på grunden.

Marcussens Gård blev fredet i 1977.

Vurdering

Marcussen & Søn er en nichevirksomhed med en enestående historie og et usædvanlig velbevaret bebyggelsesmiljø. Orgelbyggeriet var en af de mange industrier, som i 1800-tallet etablerede sig i tidligere købmandsgårde på købstædernes hovedstrøg. I modsætning til de fleste andre virksomheder, som senere er flyttet ud, er firmaet forblevet i bykernen og repræsenterer dermed et historisk bymiljø.

Udpegning og vurdering: Museet på Sønderborg Slot.

Opdateret 09. august 2019