Europa-Nævnets arrangementer og initiativer

Foruden at fordele midler til fremme af oplysning om det europæiske fællesskab (EU), arbejder Europa-Nævnet også selv for at få den danske befolkning til at engagere sig i debatten om Europa. 

Nævnet lægger vægt på at formidle vigtigheden af, at der er fokus på det europæiske område i de politiske debatter, ikke kun i forbindelse med en valgkamp, men også mellem folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet. 

Af initiativer kan bl.a. nævnes den årlige erfaringskonference, hvor nuværende og potentielle tilskudsmodtagere kan opnå viden om EU-formidling og skabe bånd på tværs af privatpersoner og organisationer. 

Læs mere om konferencen i september 2023→

Opdateret 13. juli 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen