Faglige retningslinjer

Slots- og Kulturstyrelsens bygningsfredningsmyndighed har udarbejdet en række faglige retningslinjer for behandling af byggesager på de fredede bygninger i Danmark.

I retningslinjerne har vi nedskrevet vores praksis for at sikre en ensartet og gennemsigtig forvaltning. Vi har udarbejdet de faglige retningslinjer som et værktøj til sagsbehandling.

Kategorier

De faglige retningslinjer er opdelt i kategorier, der omfatter forskellige bygningsdele, materialer og installationer

Praksisændringer

Slots- og Kulturstyrelsen har foretaget en række ændringer af praksis for behandling af byggesager inden for forskellige typer bygningsarbejder. Disse ændringer beror blandt andet på erfaringer fra fredningsgennemgangen, som blev gennemført 2010-2016.

Slots- og Kulturstyrelsens praksis for behandling af byggesager er beskrevet i de enkelte faglige retningslinjer.

Se en samlet oversigt over praksisændringer

Se de faglige retningslinjer her

Klik på overskrifterne for at folde kategorierne ud. 

Det er muligt at bestille Slots- og Kulturstyrelsens faglige retningslinjer for byggesagsbehandlingen i de fredede bygninger som trykte hæfter.

Pris pr. stk. 50,- kr. inkl. porto.
Samlet pris for alle 1500,- kr. inkl. porto.

Du bestiller de faglige retningslinjer ved at sende en henvendelse til cfk@remove-this.slks.dk og oplyse om følgende:

  • Navn, adresse og mailadresse på modtager
  • CVR/CPR-nummer
  • EAN-nummer (kun virksomheder og myndigheder)
  • Hvilke faglige retningslinjer, du ønsker at modtage

De trykte hæfter kan bestilles, så længe lager haves.

Opdateret 17. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen