Faglige retningslinjer

Slots- og Kulturstyrelsens bygningsfredningsmyndighed har udarbejdet en række faglige retningslinjer for behandling af byggesager på de fredede bygninger i Danmark.

I retningslinjerne har vi nedskrevet vores praksis for at sikre en ensartet og gennemsigtig forvaltning. Vi har udarbejdet de faglige retningslinjer som et værktøj til sagsbehandling.

Kategorier

De faglige retningslinjer er opdelt i kategorier, der omfatter forskellige bygningsdele, materialer og installationer

Praksisændringer

Slots- og Kulturstyrelsen har foretaget en række ændringer af praksis for behandling af byggesager inden for forskellige typer bygningsarbejder. Disse ændringer beror blandt andet på erfaringer fra fredningsgennemgangen, som blev gennemført 2010-2016.

Slots- og Kulturstyrelsens praksis for behandling af byggesager er beskrevet i de enkelte faglige retningslinjer.

Se en samlet oversigt over praksisændringer

Se de faglige retningslinjer her

Klik på overskrifterne for at folde kategorierne ud. 

Opdateret 14. december 2022