Restaureringsseminar

Restaureringsseminaret er en årligt tilbagevendende begivenhed, som arrangeres i samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og arkitektskolerne. Første gang seminaret blev afholdt, var i 2004.

Restaureringsseminar 2023


FRA FREDNING TIL FORMGIVNING
AT ARBEJDE MED FREDEDE BYGNINGER

På restaureringsseminaret 2023 sætter Slots- og Kulturstyrelsen fokus på processen bag arbejdet med landets fredede bygninger. Både teknisk og arkitektonisk kræver det både et langsigtet perspektiv og en særlig kunnen at styre en fredet bygning gennem store forandringer, når resultatet skal være holdbart langt ind i fremtiden. Hvordan finder vi frem til essensen af en fredet bygning? Hvordan stiller vi de rigtige spørgsmål inden en opgave går i gang? Og hvordan sikrer vi at analyser reelt hjælper formen på vej?

Med Lars Autrup som moderator ser vi på processerne bag fem meget forskellige fredede bygninger fra forskellige tider. Hvad gik godt og hvad har vi lært? Kan vi hjælpe hinanden til endnu bedre resultater? Og hvad er bygningsfredning egentligt?


Du kan hente programmet via dette link: Link til program
 

Find vej og parkering
Seminaret afholdes i Det Kongelige Akademis festsal på Holmen:

Danneskiold-Samsøes Allé 51, Indgang K
1435 København K

Via dette link kan du se et oversigtskort over bygningerne og kort over parkeringsmuligheder i området: Link til kort
 

Middag
I år foregår middagen som en stående reception med små mættende anretninger og vin.
Der vil være enkelte siddepladser.
 

Arrangør
Restaureringsseminaret er en årligt tilbagevendende begivenhed, som arrangeres i samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering. Slots- og Kulturstyrelsen er vært for restaureringsseminaret i 2023.
 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til Slots- og Kulturstyrelsen på cfk@slks.dk

 


 

Restaureringsseminaret henvender sig særligt til arkitekter, ejere og rådgivere, som arbejder med bygningsrestaurering.

Seminarets formål er at få en bred diskussion af nogle overordnede restaureringsfaglige temaer, at øge dialog og samarbejde og at formidle bygningskultur.

Her på hjemmesiden kan du finde information og oplæg fra tidligere restaureringsseminarer.

Seminar 2020 - Når stedet bestemmer formgivning i det bestående miljø

Årets tema var ”Når stedet bestemmer – Formgivning i det bestående miljø”. I løbet af dagen zoomede Slots- og Kulturstyrelsen ind på formgivningsprocessen fra den store byskala til den lille bygningsdetalje. Dagens oplægsholdere, som arbejder med restaurering, transformation og nybyggeri, kom med egne eksempler på formgivning i det bestående miljø.

Læs mere om restaureringsseminar 2020

Årets tema var ”Når stedet bestemmer – Formgivning i det bestående miljø”. I løbet af dagen zoomede Slots- og Kulturstyrelsen ind på formgivningsprocessen fra den store byskala til den lille bygningsdetalje. Dagens oplægsholdere, som arbejder med restaurering, transformation og nybyggeri, kom med egne eksempler på formgivning i det bestående miljø.

Læs mere om restaureringsseminar 2020

Seminar 2018 - bygningsfredningslovens 100 års jubilæum

Årets tema var bygningsfredningslovens 100 års jubilæum. I løbet af dagen satte vi fokus på de fredede bygninger, og hvordan vi sikrer deres fredningsværdier gennem tiden. Seminaret fandt sted den 25. januar i teatersalen på Borreby Herreborg ved Skælskør.

Læs mere om restaureringsseminar 2018

Årets tema var bygningsfredningslovens 100 års jubilæum. I løbet af dagen satte vi fokus på de fredede bygninger, og hvordan vi sikrer deres fredningsværdier gennem tiden. Seminaret fandt sted den 25. januar i teatersalen på Borreby Herreborg ved Skælskør.

Læs mere om restaureringsseminar 2018

Seminar 2016 - Brug og bevaring

Slots- og Kulturstyrelsen bød velkommen til restaureringsseminar 2016 med temaet Brug og Bevaring.

I 2016 nåede vi op på 442 deltagere!

Seminaret var som sædvanlig en invitation til dialog imellem myndigheder, bygherrer, uddannelser, rådgivere, håndværkere og interesseorganisationer om, hvordan vi bevarer og udvikler vores byggede kulturarv.

Vi satte fokus på de fredede bygninger, og hvordan vi kan løse brugere og bygherrers ønsker om nye funktioner og behov uden at svække de bærende fredningsværdier.

Dagens program belyste emnet ud fra forskellige vinkler, med afsæt i konkrete byggesager,
som, dannede udgangspunkt for debatten – både i salen og forhåbentlig ved udviklingen af kommende projekter.

Se programmet for seminaret 2016

Læs opsamlingen på fra seminaret 2016

Hent præsentationerne fra seminaret 2016

Slots- og Kulturstyrelsen bød velkommen til restaureringsseminar 2016 med temaet Brug og Bevaring.

I 2016 nåede vi op på 442 deltagere!

Seminaret var som sædvanlig en invitation til dialog imellem myndigheder, bygherrer, uddannelser, rådgivere, håndværkere og interesseorganisationer om, hvordan vi bevarer og udvikler vores byggede kulturarv.

Vi satte fokus på de fredede bygninger, og hvordan vi kan løse brugere og bygherrers ønsker om nye funktioner og behov uden at svække de bærende fredningsværdier.

Dagens program belyste emnet ud fra forskellige vinkler, med afsæt i konkrete byggesager,
som, dannede udgangspunkt for debatten – både i salen og forhåbentlig ved udviklingen af kommende projekter.

Se programmet for seminaret 2016

Læs opsamlingen på fra seminaret 2016

Hent præsentationerne fra seminaret 2016

Seminar 2014 - Levende Kulturarv - på bygningens præmisser

Kulturstyrelsen bød i 2014 velkommen til 10 års jubilæumsseminar den 30. januar 2014 på Borreby Herreborg. I 2014 valgte vi at holde seminaret uden for København på en af vore smukke fredede herreborge, hvor der i den storslåede lade for nyligt er indrettet teaterfunktion mm. Der var arrangeret fælles transport fra Slagelse station til Borreby.

Årets tema var "Levende Kulturarv - på bygningens præmisser".

Menneskets leven og gøren ændrer sig og udfordrer de historiske bygningers eksisterende funktioner. Vores behov for at udvikle og udvide har aldrig været større, og det har indflydelse på både omgivelser og detaljer. Hvordan kan vi håndtere brugernes forventninger og krav til de historiske bygninger?

Hvordan kan de historiske bygninger imødekomme denne udvikling?

Se invitation forud for seminaret 2014

Du også læse mere om temaet - se referatet fra dagen samt selve oplæggene

Kulturstyrelsen bød i 2014 velkommen til 10 års jubilæumsseminar den 30. januar 2014 på Borreby Herreborg. I 2014 valgte vi at holde seminaret uden for København på en af vore smukke fredede herreborge, hvor der i den storslåede lade for nyligt er indrettet teaterfunktion mm. Der var arrangeret fælles transport fra Slagelse station til Borreby.

Årets tema var "Levende Kulturarv - på bygningens præmisser".

Menneskets leven og gøren ændrer sig og udfordrer de historiske bygningers eksisterende funktioner. Vores behov for at udvikle og udvide har aldrig været større, og det har indflydelse på både omgivelser og detaljer. Hvordan kan vi håndtere brugernes forventninger og krav til de historiske bygninger?

Hvordan kan de historiske bygninger imødekomme denne udvikling?

Se invitation forud for seminaret 2014

Du også læse mere om temaet - se referatet fra dagen samt selve oplæggene

Seminar 2012 - Bevaringsprincipper – værdi og metode

Torsdag den 26. januar 2012 afholder Kulturstyrelsen, nu Slots- og Kulturstyrelsen, restaureringsseminar.

Om at beskrive værdier

Værdisætning – restaureringsholdning – projekt

Arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger kan rubriceres efter grad af ændring og indgriben.

Der forekommer ofte flere typer indgreb i forbindelse med samme opgave. Ethvert indgreb stiller forskellige krav til forundersøgelse og dokumentation. Dog gælder det i alle tilfælde, at det er nødvendigt med en vurdering af bygningens værdier, førend metodik og grad af indgriben kan fastlægges.  

Beslutninger vedrørende istandsættelse, ændringer og metodik bør tage udgangspunkt i en beskrivelse og vurdering af bygningens autenticitet, integritet og signifikans. Når disse parametre er velbeskrevne, kan kvaliteterne identificeres, og der kan dermed udarbejdes en restaureringsmetode, der bedst løser den konkrete opgave.

Valg af restaureringsmetode afhænger desuden af mængden af tilgængelig information, der kan fremskaffes via arkivstudier og fysiske undersøgelser af bygningen. Endvidere knytter valg af restaureringsmetode sig til stedets funktion og objektets tilstand. Ofte ses flere historiske lag af forskellig kvalitet, og det skal overvejes nøje, hvilken betydning de hver især skal tillægges.

Læs oplæggene fra seminaret 2010

Se programmet fra seminaret 2010

Torsdag den 26. januar 2012 afholder Kulturstyrelsen, nu Slots- og Kulturstyrelsen, restaureringsseminar.

Om at beskrive værdier

Værdisætning – restaureringsholdning – projekt

Arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger kan rubriceres efter grad af ændring og indgriben.

Der forekommer ofte flere typer indgreb i forbindelse med samme opgave. Ethvert indgreb stiller forskellige krav til forundersøgelse og dokumentation. Dog gælder det i alle tilfælde, at det er nødvendigt med en vurdering af bygningens værdier, førend metodik og grad af indgriben kan fastlægges.  

Beslutninger vedrørende istandsættelse, ændringer og metodik bør tage udgangspunkt i en beskrivelse og vurdering af bygningens autenticitet, integritet og signifikans. Når disse parametre er velbeskrevne, kan kvaliteterne identificeres, og der kan dermed udarbejdes en restaureringsmetode, der bedst løser den konkrete opgave.

Valg af restaureringsmetode afhænger desuden af mængden af tilgængelig information, der kan fremskaffes via arkivstudier og fysiske undersøgelser af bygningen. Endvidere knytter valg af restaureringsmetode sig til stedets funktion og objektets tilstand. Ofte ses flere historiske lag af forskellig kvalitet, og det skal overvejes nøje, hvilken betydning de hver især skal tillægges.

Læs oplæggene fra seminaret 2010

Se programmet fra seminaret 2010

Seminar 2010 - Revitalisering af fredede huse

Ved Restaureringsseminar 2010 deltog 386 rådgivere og andre interesserede i restaureringsseminaret i Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (det tidligere Radiohus).

Seminaret blev traditionen tro afholdt i en fredet bygning, og vi var glade for, at vi denne gang kunne være i Det kgl. Danske Musikkonservatoriums Koncertsal, i bygningen der tidligere var kendt som ’Radiohuset’, tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen i slutningen af 1930'erne.

Temabeskrivelse fra 2010:

Revitalisering af fredede huse

En revitalisering af fredede huse kan for arkitekterne rumme store udfordringer. De fredede bygninger indeholder oftest værdifulde fredningsværdier, som skal understøttes sideløbende med integreringen af nye funktioner og nye anvendelsesmuligheder, så bygningen også fremover kan være en værdig repræsentant for den danske kulturarv.  

Balancen mellem bevaring og kvalificeret nyskabelse er en disciplin der byder på store udfordringer, og som i de vellykkede eksempler kan udfordre arkitekterne til at yde deres bedste.  

Kulturarvsstyrelsen søger i sagsbehandlingen altid at etablere en konstruktiv dialog og samarbejde med arkitekterne for at nå frem til en løsning, der tager udgangspunkt i fredningsværdierne, og som tilgodeser den nye funktion. Seminariets fire ’cases’ belyser fire helt forskellige vinkler på en løsning af opgaven.  

Kulturarvsstyrelsen har i de fleste af eksemplerne spillet en aktiv rolle for dels at fastholde den fredede bygnings unikke værdier og dels søge at skabe rum for en revitalisering, så bygningen også fremover kan danne rammen om en nutidig bolig- eller erhvervsform.  

Om det er lykkedes i de udvalgte eksempler, om styrelsen har virket befordrende eller hæmmende, er nogle af de emner, vi kan debattere og lære af.

Se programmet fra seminaret 2010

 

Ved Restaureringsseminar 2010 deltog 386 rådgivere og andre interesserede i restaureringsseminaret i Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (det tidligere Radiohus).

Seminaret blev traditionen tro afholdt i en fredet bygning, og vi var glade for, at vi denne gang kunne være i Det kgl. Danske Musikkonservatoriums Koncertsal, i bygningen der tidligere var kendt som ’Radiohuset’, tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen i slutningen af 1930'erne.

Temabeskrivelse fra 2010:

Revitalisering af fredede huse

En revitalisering af fredede huse kan for arkitekterne rumme store udfordringer. De fredede bygninger indeholder oftest værdifulde fredningsværdier, som skal understøttes sideløbende med integreringen af nye funktioner og nye anvendelsesmuligheder, så bygningen også fremover kan være en værdig repræsentant for den danske kulturarv.  

Balancen mellem bevaring og kvalificeret nyskabelse er en disciplin der byder på store udfordringer, og som i de vellykkede eksempler kan udfordre arkitekterne til at yde deres bedste.  

Kulturarvsstyrelsen søger i sagsbehandlingen altid at etablere en konstruktiv dialog og samarbejde med arkitekterne for at nå frem til en løsning, der tager udgangspunkt i fredningsværdierne, og som tilgodeser den nye funktion. Seminariets fire ’cases’ belyser fire helt forskellige vinkler på en løsning af opgaven.  

Kulturarvsstyrelsen har i de fleste af eksemplerne spillet en aktiv rolle for dels at fastholde den fredede bygnings unikke værdier og dels søge at skabe rum for en revitalisering, så bygningen også fremover kan danne rammen om en nutidig bolig- eller erhvervsform.  

Om det er lykkedes i de udvalgte eksempler, om styrelsen har virket befordrende eller hæmmende, er nogle af de emner, vi kan debattere og lære af.

Se programmet fra seminaret 2010

 

Seminar 2008 - Tilbygninger til fredede huse

Torsdag den 31. januar 2008 afholdte Kulturarvsstyrelsen restaureringsseminar i Vega på Vesterbro i København. Det overordnede tema for dagen var "Tilbygninger til fredede huse". Seminariet blev traditionen tro afholdt i en fredet bygning, og vi var glade for, at vi denne gang kunne være i det tidligere ’Folkets Hus’, nu kendt som spillestedet Vega, tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen i 1956.

Temabeskrivelse fra 2008:

Tilbygninger til fredede huse

Tilbygninger til fredede huse rummer en af arkitektfagets store udfordringer. Arkitekterne stilles, udover at skulle skabe en smuk bygning efter bedste evne, overfor et uvant hensyn eller stillingtagen til en anden arkitekts skaberverden.

Symbiosen mellem de to verdner er en balancekunst mellem respekt - uden egen underkastelse - og skabelsen af en ny arkitektonisk sammenhængende værdi.

Disciplinen er på landets arkitektskoler altid blevet opfattet som den mest udfordrende semesteropgave. Virkelighedens realisme har da også vist mange eksempler af meget svingende kvalitet.

Kulturarvsstyrelsen stilles jævnligt overfor dilemmaet om enten kun at forholde sig til selve koblingen mellem de to bygninger, som loven dikterer, eller indgå i en dialog for opnåelse af en mere værdig arkitektonisk sammenhæng.

Seminarets fire cases illustrerer fire forskellige vinkler på løsningsmulighederne indenfor opgaven.

Kulturarvsstyrelsen har i de fleste af eksemplerne spillet en aktiv rolle for dels at fastholde den fredede bygnings unikke værdier og dels skabe rum for realiseringen af en værdig tilføjelse.

Om det er lykkedes - om styrelsen har virket befordrende eller hæmmende - er noget af det, vi sammen kan debattere og lære af. Kulturarvsstyrelsen håber på en god og livlig debat om dette følsomme og udfordrende emne.

Oplæg fra seminaret 2008:

Oplæg om Kildeskovhallen v. Christian Cold, arkitekt MAA

Entasis Arkitekter, NIRAS og Kornerup vandt som Teamentreprise i 2000 en indbudt konkurrence om udvidelsen af Kildeskovshallens faciliteter. Det nye bassin kontrasterer respektfuldt Clemmensens æteriske rum.

Oplæg om Munkegårdsskolen v. Dorte Mandrup-Poulsen, arkitekt MAA

Munkegårdsskolen i Gentofte, tegnet af arkitekt Arne Jacobsen, blev fredet i 1995. Skolen renoveres og istandsættes, og de nuværende funktioner reorganiseres så de fysiske rammer er i overensstemmelse med nutidig undervisning og pædagogik.

Oplæg om Nørre Vosborg v. Thomas Carstens, arkitekt MAA

Nørre Vosborg, ny hotelfløj i et fredet kulturlandskab. En udfordring i at omdanne en herregård med et tidligere aktivt landbrug, til et nutidigt hotel, kultur- og konferencecenter på såvel herregården og i avlsbygninger.

Oplæg om Karnaphuset i Rønne v. Mette Maegaard Nielsen, arkitekt MAA

Kulturarvsstyrelsen købte Karnaphuset i 2004 for at sikre det mod forfald. En gennemgribende istandsættelse er nu afsluttet og det nedrevne sidehus er erstattet af et nyt, hvori blandt andet er indrettet badeværelse.

Se programmet fra seminaret 2010

Torsdag den 31. januar 2008 afholdte Kulturarvsstyrelsen restaureringsseminar i Vega på Vesterbro i København. Det overordnede tema for dagen var "Tilbygninger til fredede huse". Seminariet blev traditionen tro afholdt i en fredet bygning, og vi var glade for, at vi denne gang kunne være i det tidligere ’Folkets Hus’, nu kendt som spillestedet Vega, tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen i 1956.

Temabeskrivelse fra 2008:

Tilbygninger til fredede huse

Tilbygninger til fredede huse rummer en af arkitektfagets store udfordringer. Arkitekterne stilles, udover at skulle skabe en smuk bygning efter bedste evne, overfor et uvant hensyn eller stillingtagen til en anden arkitekts skaberverden.

Symbiosen mellem de to verdner er en balancekunst mellem respekt - uden egen underkastelse - og skabelsen af en ny arkitektonisk sammenhængende værdi.

Disciplinen er på landets arkitektskoler altid blevet opfattet som den mest udfordrende semesteropgave. Virkelighedens realisme har da også vist mange eksempler af meget svingende kvalitet.

Kulturarvsstyrelsen stilles jævnligt overfor dilemmaet om enten kun at forholde sig til selve koblingen mellem de to bygninger, som loven dikterer, eller indgå i en dialog for opnåelse af en mere værdig arkitektonisk sammenhæng.

Seminarets fire cases illustrerer fire forskellige vinkler på løsningsmulighederne indenfor opgaven.

Kulturarvsstyrelsen har i de fleste af eksemplerne spillet en aktiv rolle for dels at fastholde den fredede bygnings unikke værdier og dels skabe rum for realiseringen af en værdig tilføjelse.

Om det er lykkedes - om styrelsen har virket befordrende eller hæmmende - er noget af det, vi sammen kan debattere og lære af. Kulturarvsstyrelsen håber på en god og livlig debat om dette følsomme og udfordrende emne.

Oplæg fra seminaret 2008:

Oplæg om Kildeskovhallen v. Christian Cold, arkitekt MAA

Entasis Arkitekter, NIRAS og Kornerup vandt som Teamentreprise i 2000 en indbudt konkurrence om udvidelsen af Kildeskovshallens faciliteter. Det nye bassin kontrasterer respektfuldt Clemmensens æteriske rum.

Oplæg om Munkegårdsskolen v. Dorte Mandrup-Poulsen, arkitekt MAA

Munkegårdsskolen i Gentofte, tegnet af arkitekt Arne Jacobsen, blev fredet i 1995. Skolen renoveres og istandsættes, og de nuværende funktioner reorganiseres så de fysiske rammer er i overensstemmelse med nutidig undervisning og pædagogik.

Oplæg om Nørre Vosborg v. Thomas Carstens, arkitekt MAA

Nørre Vosborg, ny hotelfløj i et fredet kulturlandskab. En udfordring i at omdanne en herregård med et tidligere aktivt landbrug, til et nutidigt hotel, kultur- og konferencecenter på såvel herregården og i avlsbygninger.

Oplæg om Karnaphuset i Rønne v. Mette Maegaard Nielsen, arkitekt MAA

Kulturarvsstyrelsen købte Karnaphuset i 2004 for at sikre det mod forfald. En gennemgribende istandsættelse er nu afsluttet og det nedrevne sidehus er erstattet af et nyt, hvori blandt andet er indrettet badeværelse.

Se programmet fra seminaret 2010

Seminar 2006 - Autenticitet

Restaureringsseminar 2006 løb af stablen torsdag den 26. januar 2006 i Bellevue Teatret i Klampenborg. Seminaret blev det tredje i rækken, som Kulturarvsstyrelsen, nu Slots- og Kulturstyrelsen, arrangerede sammen med arkitektskolerne i København og Århus.

Det overordnede tema var autenticitet . I løbet af dagen satte vi fokus på de fredede bygninger, og hvordan vi sikrer deres fredningsværdier gennem tiden. Deltagerantallet var tæt på 300.

Læs mere om restaureringsseminar 2006

Restaureringsseminar 2006 løb af stablen torsdag den 26. januar 2006 i Bellevue Teatret i Klampenborg. Seminaret blev det tredje i rækken, som Kulturarvsstyrelsen, nu slots- og Kulturstyrelsen, arrangerede sammen med arkitektskolerne i København og Århus.

Det overordnede tema var autenticitet . I løbet af dagen satte vi fokus på de fredede bygninger, og hvordan vi sikrer deres fredningsværdier gennem tiden. Deltagerantallet var tæt på 300.

Læs mere om restaureringsseminar 2006

Opdateret 18. januar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Kommende seminar

Næste restaureringsseminar finder sted i 2024. Seminaret afholdes hvert år sidste torsdag i januar.