Introduktion til bygherre

Introduktion til bygherre

På denne side kan bygherrer få et hurtigt overblik over, hvornår der skal udføres en arkæologisk undersøgelse samt indblik i de økonomiske konsekvenser.
Læs introduktionen og se de seneste nøgletal

Væsentlige fortidsminder

Bygherre skal kun betale for arkæologisk undersøgelse af væsentlige fortidsminder, der bidrager med ny viden om fortiden.
Læs om hvad væsentlige fortidsminder er

Kulturarvsarealer

På disse kulturarvsarealer er der væsentlige fortidsminder, der bør bevares for eftertiden.
Læs om kulturarvsarealer

Tilskud til arkæologiske undersøgelser

Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud til dækning af bygherres udgifter til større forundersøgelser og egentlige arkæologiske undersøgelser.
Læs om mulighederne for tilskud

Forhold der kan påvirke udgiften til arkæologi

En lang række faktorer er med til at afgøre, hvor stor bygherres udgifter til arkæologiske undersøgelser bliver.
Læs om hvilke forhold der kan påvirke udgiften

Museernes ansvarsområder og kontakt

Det er kun det museum, som har det arkæologiske ansvar i din kommune, der kan udføre den arkæologiske undersøgelse.
Find dit lokale museum