Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud

To undersøgelser fra henholdsvis 2016 (PIRLS 2016) og 2017 (Børns læsning 2017) viste, at børns læselyst generelt var under pres. De læste mindre i fritiden, end de gjorde i 2010, og de brugte mere tid på streaming-tjenester, spil og sociale medier.

På baggrund af disse undersøgelser besluttede Kulturministeriet at lancere programmet ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”, og dermed give børn flere gode læseoplevelser i indskolingens fritidstilbud.

35 biblioteker modtog i alt 6,9 millioner kroner i tilskud til projekter, der skal give børn bedre mulighed for at møde litteratur i deres hverdag i skolernes fritidsordninger. Alle projekterne deltog i et nationalt udviklingsforløb koordineret af centralbibliotekerne.

Afslutning af programmet

Programmet bliver evalueret af lektor Gitte Balling, Københavns Universitet.

Læs Gitte Ballings evalueringsrapport (pdf) 

Centralbibliotekernes programstøtte, der koordineres fra Aalborg og Herning Centralbibliotek, samler de 35 deltagerkommuner til en faglig afslutningsworkshop i efteråret.

Slots- og Kulturstyrelsen inviterer til en national, digital afslutningskonference den 30. november 2021.

Opdateret 29. november 2021