Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

75 muligheder

Program Frist

Scenekunst for børn, unge og voksne

Mindre teatre, scenekunstgrupper, uafhængige scenekunstnere og aktører kan søge om tilskud til scenekunstneriske formål evt. inklusiv projekternes internationale aktiviteter. Derudover kan der søges til enkeltstående internationale aktiviteter.

Scenekunst , Børn og unge , Internationalt

04.06.2024, kl. 14:00

Scenekunstforestillinger til KSelekt i sæson 2025/2026

Mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere og aktører kan søge om optagelse af nye scenekunstforestillinger til KSelekt på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater i sæson 2025/2026. KSelekt er et samarbejde mellem Statens Kunstfond, som udvælger forestillinger og Det Kongelige Teater, der stiller scenekapacitet til rådighed. Udviklingsplatformen for Scenekunst er udvalgt af Statens Kunstfond som koordinator.

Scenekunst

04.06.2024, kl. 14:00

Bibliotekspenge for bøger – Rettelser til titellisten

Forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, hvis bøger står på folkebibliotekerne og folkeskolens pædagogiske læringscentre, og som er tilmeldt biblioteksafgiften og med i årets beregning, kan i perioden efter årets udbetaling oplyse mangler og fejl på deres titelister. Du behøver ikke at tilføje titler, der er udkommet i år. De kommer automatisk med næste år. Man kan ikke rette i antallet af eksemplarer af en given titel på titellisten.

Litteratur , Biblioteker , Bibliotekspenge

11.06.2024, kl. 23:59

Kunst i det offentlige rum: Realisering af kunstopgave

Tilskud på max 500.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i forbindelse med realisering af en nytænkende kunstopgave

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

20.06.2024, kl. 14:00

Kunst i det offentlige rum: Skitse til kunstopgave

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal kunne danne grundlag for at rejse lokal- el. fondsfinansiering, så kunstopgaven kan blive realiseret.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

20.06.2024, kl. 14:00

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi for arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

20.06.2024, kl. 14:00

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Tilskud til institutioner der får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum. Samarbejdet indebærer samarbejde og rådgivning fra Kunstfonden.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

20.06.2024, kl. 14:00

Garantiordningen – optagelse af forestillinger

OBS! Der vil ikke længere blive optaget forestillinger i Garantiordningen. Dette skyldes, at der kommer en ny turnéordning, som bliver mulig at søge fra primo juni med ansøgningsfrist 1. juli 2024. Der vil blive meldt mere ud om den nye turnéordning, i løbet af maj/juni 2024.

Scenekunst

01.07.2024, kl. 14:00

Levende litteraturmøder for børn og unge

Honorarstøtte til børn og unges enkeltstående møder med forfattere og illustratorer. Bemærk, at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

Litteratur , Børn og unge

13.08.2024, kl. 14:00

Forfattermøder for voksne

Tilskud til honorarer til forfattere, oversættere og illustratorer i forbindelse med enkeltstående litteraturmøder med et publikum.

Litteratur

13.08.2024, kl. 14:00
1 2 3 4 5 6 7 8
Opdateret 09. april 2024