Lydum Mølle

Åvej 21, Lydum, Nr. Nebel, Varde Kommune

Lydum Mølle er et vanddrevet elværk, der indtil 2002 leverede strøm til de nærliggende sogne. Vandmøllen ved Lydum Å har rødder tilbage i middelalderen og fungerede som kornmølle til langt op i 1900-tallet.

I 1903 blev der indrettet et elektricitetsanlæg til møllens eget brug. Det gav lys til mølle, butik, pakhus, stalde og beboelse. Det var en maskinist udlært i Askov, der installerede lysanlægget. Det var så enkelt, at det kunne betjenes af en møllersvend efter seks dages kursus på forsøgsmøllen i Askov, hvor højskolelærer og opfinder Poul la Cour eksperimenterede med udnyttelse af vindkraft.

I 1917 blev møllen købt af Rasmus P. Jakobsen, der erstattede møllens gamle rygfaldshjul med en turbine og moderniserede stuehuset. Omkring 1920 blev anlægget udvidet med et turbinehus og et maskinhus. Samtidig begyndte værket at levere strøm til Lydum og nabosognene. Siden udvidedes værkets forsyningsområde, og produktionskapaciteten blev forøget ved indkøb af en glødehovedmotor. Senere kom en dieselmotor til, og i tidens løb er både turbiner og motorer fornyet og udskiftet.

Familien Jakobsen holdt værket i drift igennem tre generationer indtil 2002. I 2004 overtog en nystiftet forening Lydum Mølle med det formål at sikre dens eksistens som udgangspunkt for historieformidling, kulturmiljø og naturoplevelser.

Bygninger og anlæg

Lydum Mølle består af et stuehus opført i 1809, en møllebygning fra 1860, opført i rød blankmur med halvvalmet tag, samt turbinehus og maskinhus i hvidkalket grundmur fra omkring 1920. Møllens fysiske tilstand er god, og elværket er fuldt funktionsdygtigt, selv om en omlægning af åens vandforsyning kun muliggør drift til demonstrationsbrug.

Møllen deler gårdsplads med to andre bygninger, der tidligere var henholdsvis ægpakkeri og købmand. Anlægget har som helhed fungeret som et centrum i byen, hvilket stadig fornemmes.

Arkiv

Elmuseet har i sin samling en erindring skrevet af den maskinist, der installerede lyssystemet, og Skjern-Egvad Museum har en historisk beretning om Lydum Mølle.

Vurdering

Lydum Mølle er et tidligt og meget velbevaret eksempel på de talrige små vanddrevne elværker, der blev etableret i begyndelsen af 1900-tallet, navnlig i Vestjylland. Elværkets afhængighed af åen vidner om den tidlige industrialiserings sammenhæng med naturgrundlaget.

Møllen har desuden betydelig identitetsværdi for lokalsamfundet og stor oplevelses- og fortælleværdi.

Udpegning og vurdering: Esbjerg Museum.

Opdateret 24. oktober 2019