Bibliotekstyper

Der findes en række bibliotekstyper heriblandt folke-, forsknings- og centralbibliotekerne, samt de pædagogiske læringscentre. Du kan læse mere om de enkelte bibliotekstyper her.

Tilsammen sikrer de forskellige bibliotekstyper, at landets borgere har hurtig og nem adgang til materialer og andre ydelser som biblioteksvæsenet råder over. De danske biblioteker skal uanset type fremme viden og være rammen for oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet for landets borgere. 

Der findes forskellige typer af biblioteker i Danmark herunder: folkebiblioteker, centralbiblioteker, forskningsbiblioteker og de pædagogiske læringscentre. 

Folkebiblioteker

Folkebibliotekerne er kommunale institutioner som drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed.

Centralbiblioteker

Slots- og Kulturstyrelsen har via en særlig finanslovsbevilling ansvaret for at sikre driften af en overbygningsfunktion for de kommunale folkebiblioteker.

Overbygningsfunktionen varetages af seks folkebiblioteker, der med statslige tilskud samtidig virker som centralbibliotek. Centralbibliotekerne er bibliotekerne i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte. Funktionen reguleres via 4-årige kontrakter med Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om centralbibliotekerne

Fag- og forskningsbiblioteker

Gruppen af fag- og forskningsbiblioteker omfatter biblioteker tilknyttet forskningsinstitutioner og videregående uddannelser.

Det kan være universitetsbiblioteker eller rene forskningsbiblioteker. Disse forskningsbiblioteker er hovedsageligt statsligt finansierede, og en del af dem er omfattet af Lov om Biblioteksvirksomhed. Forpligtelserne i henhold til Lov om Biblioteksvirksomhed indebærer blandt andet, at bibliotekerne er tilgængelige for offentligheden og deltager i det almindelige lånesamarbejde.

Læs mere om de Statslige lovbiblioteker.

Pædagogiske læringscentre

Det centrale for pædagogiske læringscentre, de tidligere skolebiblioteker, er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater. Hver selvstændig skole har pligt til at oprette et pædagogisk læringscenter.

Bestemmelserne om de pædagogiske læringscentre fremgår af Folkeskolelovens § 19 og bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre (retsinformation.dk).

Læs mere om de pædagogiske læringscentre på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Opdateret 11. juli 2022

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.