Praksislaboratorium 22. juni 2022

Hvordan kan vi gennem tværfagligt samarbejde give flere børn og unge lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter?

Dette spørgsmål var omdrejningspunktet på praksislaboratoriet, hvor de kommuner, der har igangsat eller afsluttet modelforsøg som del af Grib Engagementet delte deres foreløbige erfaringer fra initiativet. Alle deltagere blev inviteret til sammen at udforske og reflektere over, hvordan institutioner og aktører på tværs af fagområder kan samarbejde om at udvikle det tværfaglige samarbejde til at sikre adgang og deltagelse i kunstneriske aktiviteter fra flere børn og unge.  

Inspirationsmateriale fra dagen:

Til praksislaboratoriet blev der givet en introduktion til Grib Engagementets centrale tankegange og arbejdsformer: ”Tværfagligt samarbejde i Grib Engagementet” (PDF) ved Kim Boeskov, initiativets evaluator og Malene Bichel, initiativets facilitator.

Du kan også se eller gense følgende videoer fra praksislaboratoriet:

Introduktion til metodiske greb og tværfagligt samarbejde i Grib Engagementet. Introduktionen blev præsenteret af Kim Boeskov, initiativets evaluator og Malene Bichel, initiativets facilitator. Oplægget giver et indblik i, hvilke tankegange og konkrete metodiske greb modelforsøgene i Grib Engagementet bruger til at udvikle praksisser, der skaber adgang og deltagelsesmuligheder for flere børn og unge.

 

Fælles opsamling: Hvordan kan tværfagligt samarbejde skabe adgang og deltagelse for nye målgrupper? Dette spørgsmål bliver debatteret, som en opsamling på en række breakout sessions, hvor alle deltagere har bidraget med viden og erfaringer både om forskellige børne- og ungemålgrupper og tværfagligt samarbejde.

 

Panelsamtale - næste skridt? Hvordan kan vi opnå et mere kvalificeret tværfagligt samarbejde om børn og unges adgang og deltagelse i kunstneriske aktiviteter til gavn for flere – nu og i fremtiden? I videoen giver fem paneldeltagere fra forskellige sektorer deres bud på, hvordan vi kan udvikle fremtidens børne- og ungeaktiviteter, så de favner bredere.

Opdateret 16. august 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen