Københavns Universitet:
Fabric of My Life

Tøj kan give en stemme

“Fabric of my life” er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Universitet, Nationalmuseet, Designskolen Kolding og kulturinstitutioner i Grækenland og Tyskland. Målet med projektet er at teste nye metoder i den kulturelle sektor i relation til migrationshistorier; give en stemme til flygtningekvinder og at træne kulturansatte og designstuderende. Projektet fremmer nye digitale og kulturelle produkter skabt i samarbejde med flygtningekvinder. 

“Vi ser tøj som et individuelt middel til at kommunikere vores identitet, vores historie og den fremtid, vi sigter mod” siger professor på Københavns Universitet og projektleder på projektet, Marie Louise Nosch.

Europæiske kvinder og flygtningekvinder opfordres til at skabe og bidrage til udstillinger, både digitale, pop-ups og konventionelle shows, og bruge tøj til at fortælle deres livshistorier. Projektet  træner kulturarbejdere til at udvide deres horisont, nå ud til nyt publikum og tale direkte til flygtninge og minoritetspopulationer. 

Projektet fremhæver gennem historiske og mundtlige fortællinger fra immigrantbevægelser fra det 20. århundrede kvindelige migranter både i sårbare situationer, men også som ressourcer – som kulturelle tolke, iværksættere og omsorgspersoner. 

Desuden arbejder to talentfulde kvindelige tekstilkunstnere fra hhv. Danmark, Frankrig og Iran med flygtningekvinder som praktikanter og samskabere, der ledsages af kunstnerforedrag, interviews, åbne digitale workshops og pop-up-udstillinger i Tyskland og Danmark.

Fakta om projektet

Projekt

Fabric of My Life

Lead partner

Københavns Universitet (DK)

Ansøgningsrunde

Mindre samarbejdsprojekter 2018

Projektbevilling

188.717 EUR