Dronningborg Maskinfabrik

Udbyhøjvej 113, Randers Kommune

Dronningborg Maskinfabrik blev grundlagt i 1894 af tømrer Niels Kristian Nielsen. Produktionen begyndte i Dronningborg Mølle, en hollandsk vindmølle, som i de første år drev maskinerne. I 1902 investerede man i en petroleumsmotor.

Virksomheden fremstillede landbrugsmaskiner, i første omgang kaste- og rensemaskiner, senere især tærskeværker og mejetærskere. Produkterne var en succes, og virksomheden fik store markedsandele herhjemme og en betydelig eksport.

I 1912 blev der opført et nyt smede- og maskinværksted på Udbyhøj, hvortil hele fabrikken flyttede efter en brand i 1915. Virksomheden var præget af nytænkning og indførte allerede i 1930'erne samlebåndet efter inspiration fra bilfabrikken Ford.

I 1966 blev den familieejede virksomhed overdraget til en selvejende institution, "Dronningborg Maskinfabriks Fond", bl.a. for at hindre fremmed indflydelse. Det sidste lykkedes dog ikke. Efter økonomiske problemer i 1990'erne er Dronningborg Maskinfabrik nu en del af det amerikanske firma AGCO.

Bygninger og anlæg

Langs Udbyhøjvej ligger fabrikkens administrationsbygninger fra omkring 1960. De røde murstensbygninger er i tre etager med japansk-inspirerede træværksdetaljer under de flade tage.

Bagved findes produktionsbygningerne, heriblandt en stor, ældre fabrikshal i rødt tegl med en række markante gavle.

Arkiv

Erhvervsarkivet har materiale om Dronningborg Maskinfabrik. Desuden har Kulturhistorisk Museum Randers gennemført en historisk undersøgelse af fabrikken.

Vurdering

Dronningborg Maskinfabrik er en betydningsfuld repræsentant for den maskinindustri, der opstod og udviklede sig i forbindelse med landbrugets mekanisering. Fabrikken har som stor arbejdsplads spillet en vigtig rolle i den regionale industrihistorie.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers.

Opdateret 24. oktober 2019