Carlsberg

Vester Fælledvej 100, Københavns Kommune

Carlsbergs historie går tilbage til 1835, hvor grundlæggeren, J.C. Jacobsen, arvede et lille hvidtølsbryggeri i Brolæggerstræde i København efter sin far. Jacobsen besluttede i 1840'erne at satse på den bajerske øltype og opførte et helt nyt bryggeri i Valby, nær den nyanlagte jernbane. Det nye bryggeri blev indviet i 1847 under navnet Carlsberg, opkaldt efter sønnen Carl, og blev i løbet af kort tid det førende danske bryggeri. Carlsberg var også et af de første bryggerier, der anvendte dampkraft i produktionen.

Salget af bajersk øl blev en succes, og produktionen steg støt. Væksten var medvirkende til, at bryggeriet frem til 1878 blev udbygget til et større fabrikssamfund med udstrakte produktions-, lager- og staldbygninger, en hovedbygning med tilhørende park som privatbolig for ejeren samt talrige boliger for bryggeriets arbejdere og funktionærer.

Bryggeriet brændte ned til grunden i 1867, men blev hurtigt genopbygget. Allerede i 1871 opførtes et nyt bryggeri, Mellembryggeriet, som Carl Jacobsen forpagtede af faderen. Efter uoverensstemmelser mellem far og søn opsagde J.C. Jacobsen lejemålet, og Carl Jacobsen opførte et tredje bryggeri, Ny Carlsberg, der blev indviet i 1881. I 1902 blev alle bryggerierne forenet under Carlsbergfondet.

I 1903 indgik Carlsberg en aftale med sin største konkurrent, De forenede Bryggerier, der bl.a. omfattede Tuborg. Denne alliance dominerede hjemmemarkedet totalt, og i 1969 fusionerede de to bryggerier.

I løbet af 1900-tallet flyttede Carlsberg sit fokus til det udenlandske marked med opkøb af eksisterende bryggerier og opførelse af nye. I 1990'erne blev 70% af Carlsbergs ølproduktion solgt i udlandet.

Bygninger og anlæg

Carlsbergs fabriksanlæg udmærker sig ved at være mere udtryksfulde end de fleste andre fabriksanlæg fra samme periode. På grund af bryggeriets stadige vækst er anlægget blevet udvidet løbende og består derfor af et meget stort antal bygninger fordelt over et stort område. Nedenfor præsenteres nogle af de mest markante.

Gamle Carlsberg
Gamle Carlsberg blev genopført efter en omfattende brand i 1867. Anlægget består af bryggeri- og malteribygning, svalehus, lager, stald og en direktørbolig, tegnet af arkitekt N.S. Nebelong i samarbejde med bryggeren.

Gl. Carlsberg huser i dag Carlsbergs Besøgscenter og Husbryggeriet Jacobsen.

Mellembryggeriet
Den næste fase, Mellembryggeriet, blev opført i 1871-76 af arkitekterne N.S. Nebelong og C.F. Thomsen. Det er nu stort set revet ned.

Ny Carlsberg
Ny Carlsberg er opført 1880-81 med Vilhelm Dahlerup som arkitekt. Anlægget har senere fået markante tilføjelser, bl.a. dobbeltporten fra 1892 samt bryghuset og elefantporten fra 1901.

Ny Carlsbergs bygninger er spektakulære, præget af stil- og formsprog fra forskellige perioder og rigt udsmykket med ornamentik og forgyldninger. Brygsalen fra 1901 er tegnet af arkitekten Vilhelm Klein og inspireret af italiensk paladsbyggeri.

Mineralvandsfabrikken og kraftcentralen
I 1920'erne opførtes Mineralvandsfabrikken og kraftcentralen med kedelhus og maskinsal, tegnet af arkitekten Carl Harild i samarbejde med M.K. Michaelsen.

Ny Tap og lagerkældre
I 1954 opførte Carlsberg en ny tappehal, kaldet Ny Tap, med tilhørende jernbanestation. Bygningen er op til syv etager høj og opført på et skelet af jernbeton udmuret med røde teglsten.

Omkring 1960 opførtes nye lagerkældre, hvor øllet lagres i store ståltanke. Samtidig blev der opført et nyt malteri med tilhørende silo, der kan ses over det meste af København. Bygningerne var tegnet af arkitekt Eske Kristensen. Endelig tilføjedes Tap H i 1984.

Arkiv og litteratur

Carlsberg råder over eget omfattende arkiv. På Erhvervsarkivet i Århus findes dele af virksomhedens arkiver, og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv råder over fyldigt skriftligt materiale. Stadsarkivet på Københavns Rådhus rummer oplysninger om Carlsbergs historie. Dertil kommer en omfattende litteratur.

Vurdering

Carlsberg indtager en særlig plads i dansk industrihistorie som et væsentligt industrihistorisk og bygningsmæssigt eksempel på dansk industri med internationalt ry. Carlsberg var fra grundlæggelsen et moderne og teknologisk innovativt bryggeri, hvis produktion var bygget op omkring anvendelsen af ny naturvidenskabelig indsigt.

Carlsberg adskiller sig markant fra samtidens afdæmpede industrianlæg. Som industrimiljø er Carlsberg udtryk for en sjælden dansk industriarkitektur, hvor de mange bygninger afspejler forskellige perioders formsprog og bærer præg af original og kunstfærdig udsmykning.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Carlsberg er tillige udpeget af Kulturarvsstyrelsen som nationalt industriminde. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 24. oktober 2019