Unge

Unge er en målgruppe, som kræver helt andre greb at nå end både voksne og børn. Interessen for litteratur, bøger og biblioteker falder, samtidig med at interessen for venner, det modsatte køn og omverdenen stiger. Så hvordan kommer bibliotekerne ind under huden på de unge og introducerer litteratur som en del af et fællesskab, et samvær med andre og som en vej til en dybere forståelse af verden?

De modelkommuner, der har arbejdet med unge som målgruppe, har forsøgt sig med at servere litteratur ikke kun som læsning, men som en indgang til relationer til andre, der også involverer læsning. På den måde bliver litteraturen ikke udelukkende en soloaktivitet, som er adskilt fra de unges øvrige sociale liv. Frederikshavn og Aabenraa Kommuner har arbejdet med unge som målgruppe og netop med fokus på relationer.

At nå de unge

Med projektet ”FACE OFF – FIK Læser” forsøgte man i Frederikshavn Kommune at give de unge drenge i den lokale ishockeyklub kamp til stregen, så de fik svært ved at modstå læselysten. På en workshop med målgruppen forud for projektets start fandt man frem til, at midlet til at nå drengene måtte være en app med gamification (konkurrenceelement) og interaktion, involverende forfatterarrangementer, øget tilgængelighed til udvalgte materialer og rollemodeller. Flere ting om målgruppen kom frem på workshoppen.

Litteraturen skal være let tilgængelig
Det viste sig som forventet, at drengene ikke har noget imod det at læse i sig selv, men at de føler, at de ikke har tid og mangler inspiration til at gå i gang. Her var tanken, at en app skulle lette noget af tidspresset ved at tilgængeliggøre læsningen i situationer med ventetid, for eksempel i busturen til kamp eller mellem kampe til stævner. Inspirationen skulle komme fra det præferenceudvalgte materiale og et skud motivation. 

Konkurrencer og interaktion fremmer læselysten
Motivationen skulle bygges ind i app’en, og det blev klart på workshoppen, at interaktion og gamification skulle være bærende elementer, da udfordringer og konkurrencer mod hinanden er en stor motivationsfaktor for målgruppen. Det stemmer overens med den konkurrenceånd, de kender fra sportens verden. Samtidig er en app et velkendt middel, da drengene er vant til at bruge apps frem for browsere og allerede er rutinerede ”gamere”. 

Drengene motiveres yderligere af muligheden for at konkurrere mod deres venner og holde sig opdateret med hinandens resultater. Statistikker, kurver og tal benytter drengene i forvejen for at holde sig opdateret med ishockeyligaen. Derfor opstod ideen om, at drengene skulle kunne gå sammen i hold, dyste mod hinanden og optjene point til sammenligning. Interaktion er et vigtigt redskab til at gøre læsning til en social aktivitet.

Krav til app’en
Workshoppen klarlagde også pejlemærker for den mere tekniske del; designet af app’ens interface. Her viste det sig, at det skulle være muligt at logge ind via Facebook, da mange allerede er aktive her, og drengene er vant til, at andre apps er koblet op på Facebook. Således kan bedrifter hurtigt og nemt postes på Facebook, som man kender det fra apps som Endomondo.

Dog skulle det også være muligt at logge ind med mail, da man skal være 13 år for at have en profil på Facebook. Man skulle kunne se, hvilke af ens venner der læser hvilken bog, og hvordan det går.  Således øges det sociale aspekt, og der bliver mulighed for, at læsningen kan overskride den digitale grænse, ved at vennerne kan tale om bedrifter mv. ”in real time”.

Konkurrenceelementet skulle både gøre sig gældende brugerne imellem og hos brugeren selv. App’en skulle indeholde funktionen ”Udfordringer”, hvor brugerne kunne give og tage imod udfordringer både fra andre brugere og app’en. En udfordring kunne for eksempel være: Læs alle syv Harry Potter-bøger på syv måneder.

Et ”newsfeed”, som man kender det fra Facebook, skulle gøre det nemmere at følge med i vennernes læseaktiviteter. Statistikker og tal skulle forstærke konkurrenceelementet mellem brugerne, men også for den enkelte bruger. Det skulle således i app’en være muligt at se: Antallet af læste ord, sider, kapitler og bøger; læsehastighed og estimat på, hvornår man var færdig; hvilke udfordringer og mål der var nået; og hvilke udfordringer og mål der var i gang.

Husk forventningsafstemning med udviklerne
Det er dog ikke problemfrit at udvikle en app. Således havde app’en ved sin præsentation en række systemfejl og mangler på indholdssiden. Frederikshavns forventninger til app’en ved sin præsentation var højere, end hvad udviklingsvirksomheden kunne levere.

De uindfriede forventninger havde drengene adopteret, hvilket resulterede i, at app’en ikke fremstod så interessant som lovet. Udvikling af apps er en tidskrævende og omkostningstung proces, hvilket er vigtigt at have for øje. Løbende kommunikation og forventningsafstemning med udviklerne er essentielt for at holde de værste misforståelser af vejen.

Selvom app’en ikke nåede helt i mål, er der mange gode erfaringer at hente fra Frederikshavns projekt i arbejdet med unge idrætsudøvere. Der synes desuden ikke at være noget til hinder for, at ovenstående erfaringer kan overføres til andre holdsportsudøvere.

I Aabenraa Kommune valgte man at fokusere læseindsatsen på arbejdsløse unge med afbrudt uddannelsesforløb, tilknyttet Unge i Centrum. Unge i Centrum er et kommunalt tilbud til unge, der er i tvivl om, hvad de vil, eller har brug for mere tid til at beslutte sig i forhold til uddannelse. 

Professionelt nærvær og relationer vigtigere end litterær kvalitet
I projektet skulle de unge opleve skønlitteratur på en utraditionel måde for dermed at få appetit på mere læsning. Projektaktiviteterne spændte bredt fra fælleslæsning, forfattermøde og rap- og skriveværksted med Ole Omkvæd og Robert Zola Christensen, til litterært orienteringsløb og ”spænding og spinning”, hvor en skuespiller dramatiserede tekster af Rune T. Kidde.

Fokus var på relationen mellem forfattere, skuespillere, rappere, undervisere, bibliotekarer og de unge, hvorfor inddragelsen af professionelle med stort nærvær, engagement og relationskompetence blev prioriteret over den litterære og kunstneriske kvalitet.

Inddragelse af de unge er afgørende
Hvis man ikke er den store skønlitterære læser, kan det at begynde at læse være en lige så stor udfordring, som hvis man af helbredsmæssige grunde tilrådes at begynde at dyrke motion. I begge tilfælde kan man tale om en livsstilsændring.

For at sikre forankring, ejerskab og engagerede ambassadører inviterede man repræsentanter for unge indenfor i planlægning og gennemførsel. Denne beslutning var af afgørende betydning for projektets succes.

Opdateret 04. januar 2022