Lovgivning - musikinstitutioner

Hent lovgivning, som vedrører musikinstitutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Driftstilskudsloven og -bekendtgørelsen

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:
Lov nr. 1531 af 21/12/2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet: 
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010

Musikloven

Bekendtgørelse af lov om musik:
Lovbekendtgørelse nr. 32 af 14/01/2014

Statens Kunstfond

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed:
Lov nr. 458 af 08/05/2013

Finansloven

Det samlede årlige budget for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik findes under Finanslovens § 21.21.01.45 og § 21.21.01.46 (Musikalske Grundkurser).

Landsdelsorkestrene er omfattet af Finanslovens § 21.22.01.

Udlodningsmidler

Oversigt over aktstykker.

Opdateret 25. november 2019