5. Arbejd på tværs af kommunen

Kommunen kan se på, hvordan arbejdet rent praktisk kan tilrettelægges bedst muligt. Hvordan organiseres arbejdet med kulturarven i kommunen - i planlægnings- eller kulturafdelingen? Hvilke kompetencer skal inddrages? Hvor skal udviklingen forankres?

Erfaringerne viser, at en stærk politisk forankret platform og projektgruppe internt i kommunen på tværs af forvaltningerne er den bedste måde at nå et godt resultat. Hvis man kombinerer planlægningsafdelingens visionsrettede og regulerende arbejde med kultur- og fritidsforvaltningens, f.eks. museets eller andre kulturinstitutioners borgerrettede aktivitetsarbejde, kan man få historiefortællingen ind i planlægningsarbejdet. Kulturarven er nemlig ikke kun regulering, den er også æstetik, velvære, identitet, aktivitet eller den kultur og historie og det miljø, man er i. Det tværgående arbejde giver bedre mulighed for at skabe oplæg til det politiske niveau om kommunens bærende historie, kulturarv og potentialer i sin helhed. Kulturarven skal derfor integreres i arbejdet med kommuneplanen, så det ikke bliver en enkelt medarbejder med særlig interesse for kulturarven, der sidder og udarbejder bidrag til kommuneplanen.

Opdateret 01. februar 2019

Kulturarven - et aktiv

I publikationen fortæller fire kommuner om deres erfaringer fra kulturarvskommune-projektet og giver syv centrale anbefalinger til andre kommuner, som vil arbejde med kulturarven.

Hent publikationen