Når du ejer et beskyttet dige

Det må du

Museumslovens udgangspunkt er at der ikke må foretages ændringer i sten- og jorddigerne. En række mindre indgreb er dog så beskedne, at de ikke skal betragtes som tilstandsændring.
Læs om hvad du må

Når et dige er væk

Hvis du opdager, at et beskyttet dige er blevet fjernet, kan du kontakte kommunen.
Læs om hvad du skal gøre, når et dige er væk

Kilder til vurdering af sager om fjernede diger

Historiske kort, luftfotos, skråfotos og højdemodellerne kan benyttes, når det skal vurderes om der er tale om et beskyttet dige.
Læs mere om kilderne

Reetablering af dige

Skal du reetablere et beskyttet dige, er det vigtigt, at du opbygger diget efter styrelsens anvisninger.
Læs om reetablering

Erstatningsdiger og erstatningsbiotoper

Kommunen har mulighed for at stille vilkår om erstatningsdige eller –biotop i en afgørelse om tilladelse til at fjerne et dige.
Læs om erstatningsdiger og -biotoper

Tinglysning og politianmeldelse

Efterkommer du ikke styrelsens påbud kan du risikere, at påbuddet bliver tinglyst på ejendommen for din regning, eller at du får en politianmeldelse for manglende reetablering af diget.
Læs om tinglysning og politianmeldelse