Ligestilling og diversitet

Information og værktøjer til at arbejde Creative Europes tværgående prioritet om ligestilling og inklusion

Ligestilling og inklusion udgør, sammen med den grønne omstilling, Creative Europes tværgående prioriteter.

Det betyder, at alle Creative Europe-støttede projekter uden undtagelse skal forholde sig og forsøge at bidrage til øget ligestilling mellem kønnene, diversitet og inklusion.

Det kan projekterne gøre på mange forskellige niveauer:

En oplagt måde er, at projektet har ligestilling, diversitet og inklusion som sit emne eller som et underemne.

Det kan fx være ved at lave et projekt, der drejer sig om kunstneriske netværk og karriereudvikling for kvinder eller minoriteter, eller på anden måde forsøger at øge repræsentationen af marginaliserede grupper inden for et kunstnerisk felt.

Det kan også være ved at øge udsatte grupper som fx migrantkvinders mulighed for at opleve kultur eller noget helt andet.

Det er naturligvis helt fint, hvis et projekt ikke eksplicit tematiserer køn og ligestilling – det skal alle projekter ikke gøre. Hvis ens genstandsfelt er et andet, kan man vende blikket på den måde, man i projektgruppen og partnerkredsen arbejder på.

Hvordan er kønsbalancen i partnerkredsen? Er der lige muligheder for at deltage i projektet uanset køn eller identitet? Er der ligeløn? Hvordan er mulighederne for forældre blandt medarbejderne – er der barselsrettigheder og mulighed for en god work-life-balance for småbørnsfamilier?

Man kan også se på ens målgrupper og hvordan man kommunikerer til dem.

Er sproget inkluderende? Forsøger man at gøre ens aktiviteter tilgængelige for personer med handicap eller forældre?

Dette er blot et par metoder til at arbejde med ligestilling i Creative Europe-projekter. Der er ingen ”rigtige” eller ”forkerte” måder at gå til de tværgående prioriteter – men det er meget vigtigt, at I gør det!

 

Værktøjer, inspiration og nyttig information

Towards gender equality in the cultural and creative sectors

Rapport om ligestilling i Europas kulturelle og kreative sektorer. Rapporten giver en oversigt over nøgleudfordringer giver konkrete anbefalinger til arbejdet med ligestilling kreative brancher. Alle anbefalinger er desuden samlet i denne korte publikation.

Creative Europe 2014-2020, Gender Equality, Sustainability and Digitalisation

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med ligestilling mellem kønnene i Creative Europe-projekter gennem denne publikation, der giver et overblik over projekter fra Creative Europes foregående programperioder med fokus på bæredygtighed, ligestilling og digitalisering.

European Institute for Gender Equality: Gender mainstreaming

Denne side byder på vejledning og begrebsafklaringer i forhold til ”gender mainstreaming”, dvs. at arbejde med køn på tværs af en organisation eller et projekt. Bl.a. har siden mange forskellige værktøjer og et katalog over best practises. Derudover er der en underside med fokus specifikt på køn og kulturpolitik.

Opdateret 21. november 2022

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.