Ligestilling og diversitet

Information og værktøjer til at arbejde Creative Europes tværgående prioritet om ligestilling og inklusion

Ligestilling og inklusion udgør, sammen med den grønne omstilling, Creative Europes tværgående prioriteter.

Det betyder, at alle Creative Europe-støttede projekter uden undtagelse skal forholde sig og forsøge at bidrage til øget ligestilling mellem kønnene, diversitet og inklusion.

Det kan projekterne gøre på mange forskellige niveauer:

En oplagt måde er, at projektet har ligestilling, diversitet og inklusion som sit emne eller som et underemne.

Det kan fx være ved at lave et projekt, der drejer sig om kunstneriske netværk og karriereudvikling for kvinder eller minoriteter, eller på anden måde forsøger at øge repræsentationen af marginaliserede grupper inden for et kunstnerisk felt.

Det kan også være ved at øge udsatte grupper som fx migrantkvinders mulighed for at opleve kultur eller noget helt andet.

Det er naturligvis helt fint, hvis et projekt ikke eksplicit tematiserer køn og ligestilling – det skal alle projekter ikke gøre. Hvis ens genstandsfelt er et andet, kan man vende blikket og se på den måde, man i projektgruppen og partnerkredsen arbejder på.

Hvordan er kønsbalancen i partnerkredsen? Er der lige muligheder for at deltage i projektet uanset køn eller identitet? Er der ligeløn? Hvordan er mulighederne for forældre blandt medarbejderne – er der barselsrettigheder og mulighed for en god work-life-balance for småbørnsfamilier?

At udfærdige en strategi for arbejdet med ligestilling og inklusion i projektet kan være en løftestang til at transformere organisationerne bag – det er noget, Europa-Kommissionen særdeles gerne ser.

Man kan også se på ens målgrupper og hvordan man kommunikerer til dem.

Er sproget inkluderende? Er der biases eller barrierer, der forhindrer særlige målgrupper i at deltage i projektet eller aktiviteterne? Hvordan kan I imødegå dem?

Forsøger I eksempelvis at gøre aktiviteterne tilgængelige for personer med handicap eller forældre?

Et par tips:

  • Lad være med blot at præsentere organisationernes status quo (fx "vi har 50 % kvinder ansat"). Fokuser i stedet på, hvordan I vil udvikle jer/jeres arbejde i løbet af projektperioden.
  • Gå gerne kvalitativt til værks: Overvej fx, om der er nogle bias i organisationen samt hvordan I vil imødegå dem, frem for udelukkende at fokusere på tal og kvoter.
  • Sørg for at ligestillings- og inklusionssstrategien er en integreret del af projektet og/eller organisationen og ikke blot et påhæng til lejligheden.

 


 

Værktøjer, inspiration og nyttig information

European Institute for Gender Equality: Gender mainstreaming

Denne side byder på vejledning og begrebsafklaringer i forhold til ”gender mainstreaming”, dvs. at arbejde med køn på tværs af en organisation eller et projekt. Siden har:

SHIFT Culture: Inclusion

SHIFT Culture er et EU-projekt, der arbejder for at transformere kultursektoren i en mere bæredygtig og inkluderende retning. Deres side om inklusion indeholder bl.a:

Europe Beyond Access: Learning Journeys

Europe Beyond Access er et Creative Europe-støttet projekt, der arbejder for at gøre scenekunstbranchen i Europa tilgængelig og inkluderende for kunstnere med handicap. Deres "Learning Journeys" indeholder en række konkrete værktøjer, tips og guides målrettet:

EU's politik for ligestilling mellem kønnene i kulturlivet

Siden giver et overblik over, hvordan EU ser kulturlivet spille en rolle i forhold til kønsmæssig ligestilling: Både hvad angår aktuelle ligestillingsudfordringer i de forskellige brancher og hvordan kultur kan gøre en positiv forskel og være med til at sikre ligestilling mellem kønnene.

Gender Equality Strategy 2020-2025

Europa-Kommissionens ligestillingsstrategi optegner Kommissionens visioner for at sikre ligestilling mellem kønnene i Europa.

Towards gender equality in the cultural and creative sectors

Rapport om ligestilling i Europas kulturelle og kreative sektorer. Rapporten giver en oversigt over nøgleudfordringer giver konkrete anbefalinger til arbejdet med ligestilling kreative brancher.

Creative Europe 2014-2020, Gender Equality, Sustainability and Digitalisation

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med ligestilling mellem kønnene i Creative Europe-projekter gennem denne publikation, der giver et overblik over projekter fra Creative Europes foregående programperioder med fokus på bæredygtighed, ligestilling og digitalisering.

Opdateret 16. februar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

 

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.