Rud. Rasmussens Snedkerier

Nørrebrogade 45, Københavns Kommune

Rud. Rasmussens Snedkerier er en traditionsbevidst virksomhed, der har gjort det til sit varemærke at fremstille kvalitetsmøbler tegnet af kendte danske møbelarkitekter. Gennem samarbejdet med bl.a. arkitekterne Mogens Koch og Kaare Klint har snedkeriet været med til at gøre dansk møbelindustri verdenskendt.

I 1869 grundlagde snedker Rudolf Rasmussen en egetræsmøbelfabrik i Store Kongensgade i København. Syv år senere flyttede virksomheden til en nyopført fabriksbygning på hjørnet af Nørrebrogade og Stengade. Her byggede man også et tørrehus til træ og et kedelhus.

Antallet af ansatte er vokset fra 6 i 1935 til 12 i 2005. Snedkeriet ejes af Rudolf Rasmussens efterkommere og har fortsat et typisk håndværkspræg. Produktionen foregår dog i dag i nogen grad ved maskinkraft.

Bygninger og anlæg

Snedkeriet består af to fabriksbygninger, der er opført vinkelret på forhuset (beboelsesejendom) mod Nørrebrogade. Bygningerne ligger over for hinanden i en gård med plads til parkering og varetransport. Tilsammen danner de et delvist lukket kompleks.

Fabriksbygningen ud mod Stengade er fra 1877. Bygningen er i gule sten og tegnet af arkitekt Alfred Thomsen. Huset er på fire etager, har høj kælder og sort skifertag. Bygningen fungerer i dag som showroom med indgang fra gården.

Fabriksbygningen i gården er fra 1911. Ligesom den ældste fabriksbygning er den opført i gule sten med røde dekorationsbånd under vinduerne. Bygningen er på fire etager foruden mansardetage. Heraf er de to øverste etager genopført efter en sabotagebrand i 1943. Taget er dækket af mørkt tagpap. Facaden mod gården brydes af en gennemgående port, trappe- og elevatortårne med hejsekviste og diverse læsseramper.

I den høje kælder stod dampmaskinen, som var i funktion fra 1895. I forbindelse med byggeriet i 1911 installerede man en ny dampkedel, som drev maskinsnedkeriet på 1. sal. Restvarmen brugte man både til opvarmning af bygningen og tørring af træet, der blev opbevaret i kælderen.

Bygningen fungerer stadig som fabrik med møbelfremstillingen som en lodret opadgående proces. Der er således tørrerum i kælderen, maskinsnedkeri i stuen, håndsnedkeri på 1. og 2. sal, hvor også møbelpolstringsafdelingen ligger.

Arkiv og litteratur

Rud. Rasmussens historie er behandlet i litteraturen. Desuden har København Kommunes byggesagsarkiv materiale om virksomheden.

Vurdering

Rud. Rasmussens Snedkerier er en typisk baggårdsindustri grundlagt i slutningen af 1800-tallet i Københavns brokvarterer. Begge fabriksbygninger er bevaret næsten intakte i forhold til deres oprindelige udseende og repræsenterer på hver sin måde to epoker af virksomhedens historie. Fælles for dem er det nøgterne udtryk med et enkelt og stramt formsprog og en sparsom ornamentik. Samtidig er det en af de få tilbageværende fabrikker i området, der stadig rummer en levende industrivirksomhed.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Rud. Rasmussens Snedkerier er tillige udpeget af Kulturarvsstyrelsen som nationalt industriminde. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 03. august 2022