Kommunenetværk - Bygningskulturen i planlægningen

I et netværk for kommuner og museer udvekslede fagfolk viden, værktøjer og erfaringer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen. Netværket eksisterede fra 2015 – 2022 og blev faciliteret af Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania med BARK Rådgivning som drivende.

Planloven fastlægger, at kommunerne skal tage vare på kulturarven. Det indebærer, at kommunerne skal udpege kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i deres kommuneplan. Derudover har også museerne en vigtig rolle i at sikre kultur- og naturarv i forbindelse med kommunernes fysiske planlægning, jf. museumslovens kapitel 8.

For at styrke og kvalificere denne indsats og forstærke samarbejdet på tværs af kommuner og museer faciliterede Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania med hjælp fra BARK Rådgivning ’Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen’. Netværket afsluttede sine sidste arrangementer i 2022. En fortsættelse er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

For hvem og hvorfor

Netværket var målrettet kommunale planlæggere, byggesagsbehandlere og museumsfolk. Kommunalpolitikere var også velkomne.

Målet var at skabe et forum, hvor medlemmerne både fik inspiration udefra og mulighed for at udveksle erfaringer, viden og værktøjer til bevaring og formidling af bygningskulturen. Og ikke mindst var der tale om et fortroligt og gavnligt læringsrum, hvor man kunne udveksle sparring om konkrete problemstillinger.

Program

Helt konkret bød ’Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen’ på:

  • Fire årlige tematiserede netværksmøder med inspirerende oplæg fra eksempelvis kommuner, museer, forskere og andre inspirerende fagfolk/praktikere
  • Netværksmøderne fandt sted forskellige steder i landet og indeholdt altid en byvandring
  • Nyheds- og inspirationsmails med information om ny viden og lovgivning og samler op på viden og værktøjer fra netværksmøderne

Se programmet for 2021-22

Det siger de andre om netværket

”Netværket er værdifuldt for den fortsatte indsats for kulturarven, både når det handler om udvikling af netværk, inspiration og viden.”

”Et overordnet netværk mellem kommuner og museer er vigtigt for kvalificering af samarbejdet. Jeg er sikker på, at netværket allerede har professionaliseret arbejdet med bygningskulturen begge steder.”

”Netværket er vigtigt. Vi fagfolk har brug for hinanden, ligesom bygningskulturen har brug for os.”

Opdateret 10. november 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Årsprogram for 2021/22

I 2021-22 blev der afholdt fire netværksmøder, der hver fokuserede på et tematiseret indhold

Se programmet