Kommunenetværk - Bygningskulturen i planlægningen

I et netværk for kommuner og museer udveksler fagfolk viden, værktøjer og erfaringer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen.

Planloven fastlægger, at kommunerne skal tage vare på kulturarven. Det indebærer, at kommunerne skal udpege kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i deres kommuneplan. Derudover har også museerne en vigtig rolle i at sikre kultur- og naturarv i forbindelse med kommunernes fysiske planlægning, jf. museumslovens kapitel 8.

For at styrke og kvalificere denne indsats og forstærke samarbejdet på tværs af kommuner og museer faciliterer Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania ’Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen’.

For hvem og hvorfor

Netværket er målrettet kommunale planlæggere, byggesagsbehandlere og museumsfolk. Kommunalpolitikere er også velkomne.

Målet er at skabe et forum, hvor medlemmerne både får inspiration udefra og mulighed for at udveksle erfaringer, viden og værktøjer til bevaring og formidling af bygningskulturen. Og ikke mindst er der tale om et fortroligt og gavnligt læringsrum, hvor man kan udveksle sparring om konkrete problemstillinger.

Det får I

Helt konkret byder ’Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen’ på:

  • Fire årlige tematiserede netværksmøder med inspirerende oplæg fra eksempelvis kommuner, museer, forskere og andre inspirerende fagfolk/praktikere
  • Netværksmøderne finder sted forskellige steder i landet og indeholder altid en byvandring
  • Nyheds- og inspirationsmails, som holder jer ajour på ny viden og lovgivning og samler op på viden og værktøjer fra netværksmøderne

Pris: 5.000 kr. pr. kommune/museum pr. år (fra januar til december). Medlemskabet er ikke personligt, så det er muligt at deltage flere kollegaer til netværksmøderne eller deltage på skift.

Se programmet for 2021-22

Det siger de andre om netværket

”Netværket er værdifuldt for den fortsatte indsats for kulturarven, både når det handler om udvikling af netværk, inspiration og viden.”

”Et overordnet netværk mellem kommuner og museer er vigtigt for kvalificering af samarbejdet. Jeg er sikker på, at netværket allerede har professionaliseret arbejdet med bygningskulturen begge steder.”

”Netværket er vigtigt. Vi fagfolk har brug for hinanden, ligesom bygningskulturen har brug for os.”

Yderligere information

Arkitekt Mikala Kloppenborg, Slots- og Kulturstyrelsen, telefon: 33 73 33 16

Opdateret 02. august 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Årsprogram for 2021/22

I 2021-22 er der planlagt fire netværksmøder, der hver fokuserer på et tematiseret indhold. Programmet opdateres løbende med supplerende informationer.

Tilmelding til de enkelte netværksmøder finder du i årsprogrammet.

Se programmet og find tilmelding til de enkelte netværksmøder

Tilmelding til kommunenetværket for kommuner og museer

Tilmelding af din kommune eller dit selvejende museum til kommunenetværket sker ved at udfylde tilmeldingsskemaet. Vær opmærksom på at udfylde alle oplysningerne, medmindre andet er fremgår.

Tilmelding til de enkelte netværksmøder findes i årsprogrammet under de enkelte temaer.

Tilmelding for kommuner og museer