Schaumanns Klædefabrik

Simmerstedvej 1, Haderslev Kommune

Klædefabrikken blev grundlagt i 1872 af farver Mads Schaumann. Oprindelig lå den i centrum af Haderslev, men da rammerne her blev for snævre, købte man i 1909 et nedlagt savværk på Simmerstedvej lige uden for bykernen. Virksomheden omfattede da både farveri, spinderi og væveri.

Schaumanns Klædefabrik havde en række svære år i 1920'erne efter genforeningen, men blomstrede igen op i 1930'erne og -40'erne. I denne periode blev fabriksanlægget udvidet betydeligt, og virksomheden voksede til en af byens største med over 100 ansatte.

Trods stigende konkurrence fra udlandet overlevede Schaumanns Klædefabrik helt til 1995 og blev dermed Danmarks næstsidste klædefabrik. Virksomheden var igennem hele sin historie ejet af familien Schaumann.

Fabrikkens bygninger huser nu bl.a. Slesvigske Vognsamling, som er en del af Museum Sønderjylland.

Bygninger og anlæg

Fabriksanlægget består af flere store bygninger i jernbeton og udgør således en pendant til Brede Klædefabrik ved København.

Mod Simmerstedsvej danner fabrikken en lang ensartet facade med store, regelmæssige vinduespartier.

En del af fabrikkens gamle udstyr er bevaret i museet.

Vurdering

Schaumanns Klædefabrik udgør en væsentlig del af sønderjysk industrihistorie. Virksomheden illustrerer udviklingen fra håndværk til industri og var i sine bedste år en stor arbejdsplads med over 100 ansatte.

Bygningskomplekset er velbevaret og nyrestaureret.

Udpegning og vurdering: Museet på Sønderborg Slot.

Opdateret 24. oktober 2019