5. Kulturarvskommunerne

Kulturarven har et potentiale, som kommunerne med fordel kan bruge mere aktivt i deres udvikling. Men hvordan kan man som kommune bruge sin kulturarv mere strategisk i udviklingen?

Det har i alt 11 kommuner indtil nu afprøvet i praksis med støtte fra Kulturstyrelsen og Realdania. Det er de såkaldte kulturarvskommuner, som i to omgange har arbejdet med at bruge deres kulturarv mere aktivt i deres udvikling og planlægning.

I første omgang – fra 2006 til 2007 – var det Hjørring, Aalborg, Haderslev og Hvidovre Kommuner, der blev udpeget som kulturarvskommuner. De arbejdede udviklingsorienteret med deres kulturarv.

De fire første kulturarvskommuners erfaringer og resultater er samlet i rapporten ”Kulturarven – et aktiv. Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner” fra 2007. Heri giver kommunerne nogle klare anbefalinger med på vejen til andre kommuner, der ønsker at arbejde aktivt med deres kulturarv. Se anbefalingerne og læs mere om de fire kommuners gode erfaringer i rapporten (PDF).

I 2008 besluttede Kulturarvsstyrelsen (i dag: Kulturstyrelsen) og Realdania at invitere til en ny runde kulturarvskommuner, og efter en skarp udvælgelsesforløb blev der udpeget fire nye områder, hvor kulturarven skulle være et omdrejningspunkt for udviklingen. Det var Mariagerfjord, Vordingborg og Halsnæs Kommuner, samt ’Det Sydfynske Øhav’, som er et formaliseret samarbejde mellem fire kommuner, nemlig Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner.

Dette andet kulturarvsprojekt er afrapporteret i  ”Kommune – kend din kulturarv!” (PDF), som beskriver erfaringer og giver inspiration til brug for andre kommuner, der ønsker at arbejde aktivt med sin kulturarv. Bl.a. er opsamlet en række fælles anbefalinger, der ligger helt i tråd med anbefalingerne fra det første kulturarvskommuneprojekt, og som kan tjene til inspiration for andre kommuner. Anbefalingerne:

•    Find den gode, fælles fortælling
•    Tænk i helheder frem for enkeltelementer
•    Formuler en vision
•    Find, visualiser og kommuniker de fysiske kvaliteter
•    Gør kulturarven til en integreret del af planlægningsarbejdet
•    Arbejd på tværs af forvaltninger, museer og andre interessenter

Læs om de fire projekter og de resultater og erfaringer, som de involverede kommuner foreløbig har fået i publikationen – og lad dig gerne inspirere til at sætte fokus på kulturarven i din kommune!

>> Læs næste kapitel

Opdateret 01. februar 2019