19. Stevnsfort og overvågningen af Øresund

Stevnsfort blev bygget i 1952-56 med det formål at overvåge og kontrollere skibstrafikken gennem Øresund.

Fortet adskilte sig fra det samtidige Langelandsfort ved at blive bygget som en underjordisk klippefæstning i den stabile kalkundergrund til at understøtte fortets funktioner, herunder operationsrummet for farvandsovervågningen og de to kanontårne.

Gennem udlagte minefelter i Øresund og med sine kanoner kunne fortet effektivt spærre for gennemsejlingen og samtidig alarmere forsvaret om et angreb.

Fortet omfattede samtidig en kaserne i gule mursten til mandskabet samt en række andre anlæg, herunder et stort søminedepot og udskibningsfaciliteter ved Faxe Ladeplads. Fortet blev moderniseret i begyndelsen af 1980'erne til digital teknik og var operativt frem til 2000.

Opdateret 24. juli 2019

Fakta

Stevnsfort opført 1952-56 nedgravet 18 meter under jorden.

1,7 km gange med et samlet gangareal på 3.800 m2.

Tilknyttede anlæg: Kystudkigspost Stevns, Forsvarets Central Radio Stevns, Pejlestationer I-VI, Flåderadio Stevns, Minedepot Vemmetofte, Marinestation Hellebæk

Kommune: Stevns

Læs mere om Stevnsfort og overvågningen af Øresund