Godthaab Hammerværk

Zincksvej 1, Godthåb, Aalborg Kommune

Fabrikken Godthaab blev anlagt som papirfabrik i 1797, men overgik efter Christian Zincks overtagelse i 1858 til hammerværk med produktion af håndredskaber (skovle, grebe, leer mv.) af mærket Zinck.

Udnyttelsen af det nærliggende vandløb Guldbækken har siden 1400-tallet dannet grundlag for mølledrift, og opstemningen af Guldbækken, der gav et fald på to meter til to vandhjul, var hammerværkets eneste kraftkilde indtil 1881, da fabrikken fik sin første dampmaskine. Vandkraften blev dog anvendt i produktionen frem til 1970'erne, hvilket er en del af baggrunden for, at de oprindelige anlæg til opstemning er bevaret næsten intakte.

Medlemmer af familien Zinck videreførte hammerværkets redskabsproduktion, indtil Zinck i 1985 fusionerede med den danske konkurrent Lysbro. Zinck-Lysbro blev i 1989 købt af den verdensomspændende virksomhed Fiskars, der fortsat producerer træskafter i fabrikkens nyeste bygninger.

Bygninger og anlæg

Fabriksområdet består af mange større og mindre bygninger af forskellig type. De ældste er fra omkring 1870, de yngste fra slutningen af 1970'erne. Deres placering er bestemt af afstanden til vandkraften: den mest energikrævende produktion tæt på, lagerrum o.l. længere væk. Blandt de mest markante bygninger kan nævnes:

Vestre Smedje, som er opført i 1915 efter en brand. Det er en mindre hal i gule teglsten bygget oven på papirmøllens sokkel fra 1797. Taget er et shedtag båret af en stålkonstruktion og dækket af tagpap. Fabrikkens vandturbine er placeret i smedjen, og maskinerne er bevaret intakt.

Over for smedjen ligger en toetages gulstensbygning fra 1876. Den har rummet administrationen og fungeret som bolig for Zinck-familien.

I den nordlige del af fabriksområdet findes store træbyggede lader opført i begyndelsen af 1900-tallet. Laderne, der blev anvendt til udtørring af tømmer inden forarbejdningen til træskafter. er forsynet med talrige ventilationslemme. Tørreladerne ligger i forbindelse med savværk og maskinsnedkeri, tæt på en nu nedlagt jernbane.

Desuden har hammerværket sat sit præg på Godthåb med arbejderboliger flere steder i byen, brugsforening, skole og kirke finansieret af Zinck-familien.

Arkiv

Fabrikkens arkiv er bevaret komplet, og genstandssamlingen i det arbejdende museum er registreret.

Vurdering

Godthaab Hammerværk er et enestående velbevaret eksempel på den tidlige industri i Danmark. Området udgør et sammenhængende kulturmiljø, og hammerværkets placering nær det avancerede vandreguleringssystem illustrerer vandkraftens betydning som kraftkilde for den tidlige maskinbaserede masseproduktion.

En del af fabrikkens bygninger er fredet, herunder Vestre Smedje, der drives som museum af frivillige.

Udpegning og vurdering: Nordjyllands Historiske Museum

Opdateret 29. januar 2020