Om pointværdier for årets udbetaling

Udbetalingen af bibliotekspengene er baseret på forskellige udregningsmodeller og omfordeling af penge i top og bund af udbetalingsskalaen. Her kan du læse mere om pointværdier for årets udbetaling.

For at tilgodese dem, der får mindst udbetalt

I lov om biblioteksafgift er det besluttet, at der skal finde forskellige former for omfordeling sted. Det er bl.a. besluttet, at beløb under udbetalingsgrænsen på 1.452 kr. skal genfordeles blandt de øvrige modtagere, der modtager maksimalt 5.805 kr. Dem, der modtager flest bibliotekspenge, får også reduceret beløbet i toppen – penge der igen bliver omfordelt blandt de modtagere, der maksimalt får udbetalt 5.805 kr. 

Initial pointværdi: en omregningsfaktor

For at finde udbetalingsgrænsen og de øvre beskæringsgrænser er det nødvendigt at operere med nogle initiale pointværdier. De initiale pointværdier fås ved at dividere den samlede bevilling med de samlede opnåede point for henholdsvis fysiske og elektroniske titler. Resultatet af disse to regnestykker angiver den initiale pointværdi for hhv. fysiske og elektroniske titler. Den initiale pointværdi er en omregningsfaktor, der viser, hvor meget hvert point er værd for hhv. fysiske og elektroniske titler. Dermed kan beløbet for den enkelte modtager beregnes, så de personer, der berøres af udbetalingsgrænserne, kan identificeres.

Dine point ændrer værdi, når du er berørt af omfordelingen

Når den initiale beregning er foretaget, ved vi, hvilke beløb der skal omfordeles. Er du blandt dem, der berøres af omfordelingen, vil pointværdien ændre sig. For dig, som tilgodeses af omfordelingen, vil pointværdien stige, og for dig, som beskæres i kraft af reglerne, vil pointværdien falde. 

Ligger din udbetaling af bibliotekspenge i det brede midterfelt, som ikke bliver berørt af omfordelingen, vil den endelige pointværdi for den enkelte titel være den samme som den initiale pointværdi.

Opdateret 21. december 2023