Om pointværdier for årets udbetaling

Udbetalingen af bibliotekspengene er baseret på forskellige udregningsmodeller og omfordeling af penge i top og bund af udbetalingsskalaen. Her kan du læse mere om pointværdier for årets udbetaling.

For at tilgodese dem, der får mindst udbetalt

Bibliotekspengene bliver omfordelt fra bund og top blandt andet for at tilgodese dem, der får mindst udbetalt.

Det betyder, at:

  • beløb under udbetalingsgrænsen på 1.452 kr. genfordeles blandt de modtagere, der får maks. 5805 kr. udbetalt
  • modtagere, der får mere end 539.836 kr. får reduceret deres udbetaling. De penge bliver også genfordelt blandt de modtagere, der får maks. 5805 kr. udbetalt.

Omfordelingsprincipperne er besluttet i lov om biblioteksafgift.

Fordeling på baggrund af pointværdi

Udregningen af, hvordan bibliotekspengene fordeles, sker på baggrund af pointværdier.

Først udregnes de initiale pointværdier, der danner grundlaget for fordelingen af bibliotekspengene. De viser, hvor mange kroner hvert point er værd for henholdsvis fysiske og digitale titler.

De initiale pointværdier fås ved at dividere den samlede bevilling i kroner med de samlede opnåede point for henholdsvis fysiske og digitale titler blandt de personer, der er tilmeldt bibliotekspengene.

Initiale pointværdier 2024

Fysiske titler

Digitale titler

0,066991 kr. pr. point

0,019462 kr. pr. point

Når de initiale pointværdier er udregnet, kan beløbet for den enkelte modtager beregnes. Dermed kan vi identificere, hvilke personer, der er berørt af udbetalingsgrænserne.

Dine point ændrer værdi, når du er berørt af omfordelingen

Når den første beregning er foretaget, ved vi, hvilke beløb der skal omfordeles. Er du blandt dem, der berøres af omfordelingen, vil pointværdien ændre sig:

  • Hvis du tilgodeses af omfordelingen, stiger pointværdien
  • Hvis du beskæres i kraft af reglerne, falder pointværdien

Ligger din udbetaling af bibliotekspenge i det brede midterfelt, som ikke bliver berørt af omfordelingen, vil den endelige pointværdi for den enkelte titel være den samme som den initiale pointværdi.

Endelige pointværdier 2024

Fysiske titler

Digitale titler

Samlet udbetalt beløb

Pointværdi

Samlet udbetalt beløb

Pointværdi

1.452 - 5.804 kr.

0,128018 kr. pr. point

1.452 - 5.804 kr.

0,022784 kr. pr. point

5.805 kr.

0,066991 til 0,127965 kr. pr. point

5.805 kr.

0,019510 til 0,022784 kr. pr. point

5.806 - 539.836 kr.

0,066991 kr. pr. point

Mere end 5.806 kr.

0,019462 kr. pr. point

Mere end 539.836  kr.

0,037411 til 0,065209 kr. pr. point

 

 

Opdateret 10. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen