6. Narsarsuaq

Lufthavnen i Narsarsuaq blev anlagt af amerikanerne under Anden Verdenskrig under navnet Bluie West 1. Udover selve lufthavnen anlagdes i en tilstødende dal et hospital med 250 senge, ligesom der i terrænet findes skydestillinger, radiomaster mv. Besejlingen af Narsarsuaq er noget nemmere end Kangerlussuaq og amerikanerne gjorde den derfor til hovedbase for de amerikanske aktiviteter i Grønland under Anden Verdenskrig. Under 2. verdenskrig var omkring 4.000 amerikanere beskæftiget med at holde basen i drift og det anslås at omkring 10.000 fly landede her undervejs mellem Europa og USA.

Opblomstring under Koreakrigen

Under Koreakrigen fra 1951 - 54 oplevede Narsarsuaq en opblomstring, hvor store dele af basen blev renoveret. Amerikanerne forlod Narsarsuaq i 1958, men det tragiske forlis af Hans Hedtoft i 1959 fik de danske myndigheder til samme år at genåbne lufthavnen som hjemsted for den flybårne isrekognoscering.

Hospitalet

Hospitalet er i dag jævnet med jorden, og kun den stenbyggede åbne kamin og skorsten står i dag tilbage som en obelisk på den flade slette. Der knytter sig en del vandrehistorier til hospitalet i Narsarsuaq. Det afsides liggende hospital skulle have været et bekvemt behandlingssted for de patienter der var så slemt tilredt, at de ikke tålte den amerikanske offentligheds opmærksomhed. Lignende vandrehistorier kendes imidlertid fra sydøstasiatiske hospitaler under Vietnamkrigen, og udsagnet har aldrig kunne bekræftes, men er tværtimod blevet afkræftet af flere amerikanere der har opholdt sig på Narsarsuaq.

Hospitalsdalen var i perioder afspærret af bevæbnede vagter, hvilket kan have givet næring til historierne. Foranstaltningen skulle ifølge kilder være blevet indført for at standse luftbasens amerikanske soldater, der var stærkt draget mod hospitalets sygeplejersker.

Opdateret 19. januar 2022