Fotos og logo

Slots- og Kulturstyrelsens pressefotoarkiv er til fri redaktionel brug i forbindelse med omtale af eksempelvis de slotshaver, slotsanlæg og ejendomme, som styrelsen har ansvaret for.

Retningslinjer for brug af fotos

Pressefotos fra Slots- og Kulturstyrelsen skal akkrediteres den fotograf, hvis navn er oplyst i fotoets filnavn.

Pressefotos, hvor fotografens navn ikke er angivet, krediteres Slots- og Kulturstyrelsen.

Hent pressefotos

Logo

Slots- og Kulturstyrelsens logo må kun benyttes efter forudindgående aftale med styrelsen.

Designguide

Kontakt grafisk konsulent Thomas Rahbek for spørgsmål vedrørende Slots- og Kulturstyrelsens designguide.

Tlf.: 33 92 62 60

E-mail: trk@remove-this.slks.dk 

Opdateret 05. september 2023