3. Dye radarstationer

Allerede i 1954 besluttede USA at bygge en Distant Early Warning (DEW) kæde tværs over Alaska, Canada og Grønland for at give varsling mod interkontinentale fly. I alt 50 stationer blev anlagt.

I 1958 blev der truffet aftale mellem USA og den danske regering om forlængelse af DEW Line tværs over Sydgrønland og fra 1960 byggedes derpå i alt 4 DEW Line stationer fra Sisimiut (DYE-1) i vest over indlandsisen (DYE-2 og DYE-3) til Kulusuk i Nordøstgrønland (DYE-4).

Dye 1 og 4 var placeret på fjeldtoppe, medens Dye 2 og 3 var store stålkonstruktioner placeret på søjler forankret i Indlandsisen. DYE-2 og DYE-3 på indlandsisen blev forsynet fra Søndrestrøm via amerikanske fly af typen C-130 Hercules med ski.

Allerede i 1970erne blev man klar over, at benene på DYE-2 og DYE-3 ikke kunne forlænges meget mere, og dermed forsvandt betydningen for Søndrestrøm Air Base. Dye 1 - 3 blev lukket i 1988, Dye 4 i 1991, Dye 1 og 4 blev derefter fjernet, så der i dag kun er nogle fundamenter at se, medens Dye 2 og 3 blev efterladt og gradvist opsluges af indlandsisen.

Opdateret 24. juli 2019