Metallic Trykstøberi

Sdr. Boulevard 14, Skive Kommune

Trykstøberiet Metallic blev grundlagt i 1945 og lå oprindelig i Brønshøj ved København. Tre år senere flyttede virksomheden til nye lokaler i omegnskommunen Herlev.

Trykstøbning er en støbeteknik, som især er velegnet til zink, aluminium og magnesium. Processen foregår under højt tryk og derfor meget hurtigt. Med trykstøbning kan man fremstille meget præcise og komplekse emner, f.eks. komponenter til motorer og elektriske apparater.

I 1962 åbnede Metallic en filial i Skive. Det var den første virksomhed, der blev opført i den nye bydel Egeris syd for byen. Dermed blev 1950'ernes planer for et nyt kvarter med boliger, industri, skoler og institutioner ført ud i livet. I 1966 flyttede Metallic hele sin produktion til Skive.

Metallic lukkede i 2003. En del af fabrikken er blevet renoveret og huser nu Skattecenter Skive. Resten af anlægget står tomt, og dets fremtid er uafklaret.

Bygninger og anlæg

Fabrikken består af fire store haller i røde mursten med eternittag. Hallerne ligger parallelt med hinanden og er i den østlige ende forbundet ved en mellembygning. De to midterste haller er fra 1962. Frem til 1970 blev anlægget fuldt udbygget.

Fabrikkens tidligere kontorbygning, som nu er indrettet til skattecenter, er i to etager med fladt tag. De tætsiddende vinduer er adskilt af hvidmalede "søjler". Under vinduerne er der røde murstensfelter, således at det danner et geometrisk mønster. I den ene side af bygningen findes et bredt, overdækket indgangsparti i glas. Et bassin med springvang foran bygningen har fungeret som opsamling af kølevand fra produktionen.

Til anlægget hører også en en portnerbolig i forbindelse med parkeringspladsen og et mindre parcelhus i røde sten med eternittag.

Arkiv

Skive Byhistoriske Arkiv har materiale om Metallic Trykstøberi.

Vurdering

Metallics tidligere fabriksanlæg er et eksempel på efterkrigstidens udflytning af industri fra hovedstaden til provinsen. Det er samtidig et vidnesbyrd om 1950'ernes og -60'ernes byplanlægning. Lokalt har virksomheden haft stor betydning, bl.a. som drivkraft i udviklingen af værktøjsmageruddannelsen i området og for etableringen af en række mindre maskinfabrikker.

Endelig er fabrikken et fint eksempel på et tidligt og harmonisk industribyggeri i Skives sydlige udkant.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Viborg Amt.

Opdateret 24. oktober 2019