Scandia

Toldbodgade 39, Randers Kommune

Togfabrikken Scandia blev etableret i 1861 af det engelske entreprenørselskab Peto, Brassey & Betts i samarbejde med den danske stat. Fabrikken producerede de fleste af de togvogne, der skulle bruges på de nørrejyske og fynske jernbaner. Oprindelig lå fabrikken på en grund syd fra hospitalskirkegården, men flyttede i 1896 til sin nuværende placering øst for byen.

Da jernbanestrækningen til Aalborg var færdig i 1869, var fabrikken truet af lukning, men blev købt af en engelsk ingeniør, Rowan. Han udvidede produktionen med bl.a. sporvogne, og navnlig virksomhedens hestesporvogne var med til at give den en plads på verdensmarkedet. I 1876 blev fabrikken omdannet til et aktieselskab under navnet Scandia.

Fabrikken fik i 1914 eneret på at levere togvogne til DSB frem til 1929. Mellemkrigstidens økonomiske uro kom dog også til at påvirke Scandia, der i 1930 blev overtaget af fabrikant Thomas B. Thrige og kom til at hedde "Vognfabrikken Scandia". Efterfølgende blev produktionsanlægget moderniseret med nye bygninger og maskiner.

Under 2. verdenskrig fik Scandia store ordrer på togmateriel fra staten, samtidig med at man leverede til tyskerne.

Afhængigheden af DSB viste sig som et problem, da statsbanerne i 1961 placerede en ordre på nye lyntog i Tyskland. Den danske jernbaneindustri, dvs. Scandia og Frichs i Århus, var tvunget til nytænkning. Scandias strategi blev nye produkter og opkøb af andre virksomheder. Som en konsekvens heraf var jernbaneafdelingens andel af Scandias samlede omsætning faldet til 50% i begyndelsen af 1980'erne.

1980'erne og -90'erne var turbulente for Scandia. Virksomheden havde store problemer med leveringen af IC3-tog til DSB og skiftede ejer flere gange. I 2001 blev fabrikken købt af den canadiske koncern Bombardier og skiftede navn til Bombardier Transportation. Virksomheden producerer fortsat togmateriel.

Bygninger og anlæg

Scandia ligger i den østlige del af Randers, i dalstrøget mod Dronningborg, tæt på Randers Fjord og jernbanen.

Det store fabriksanlæg er blevet til ved successive udvidelser gennem mere end 100 år. De ældste bygninger ligger ud til Toldbodgade og er opført i røde mursten med ovenlysvinduer. Fabrikkens produktion af togvogne afspejler sig i bygningernes langstrakte form. De nyeste haller fra 1980'erne er opført i præfabrikerede betonelementer.

Arkiv

Erhversarkivet råder over et omfattende kildemateriale fra perioden indtil 1980. Kulturhistorisk Museum Randers gennemførte i 1999 en etnologisk undersøgelse af virksomheden.

Vurdering

Scandia er en af provinsens mest markante industrivirksomheder. Sammen med Frichs lokomotivproduktion i Århus udgjorde Scandia fra 1906 rygraden i den nationale togmaterielindustri. Scandia repræsenterer dermed en gren af den danske maskinindustri, der voksede i takt med udbygningen af Danmarks infrastruktur og anlæggelsen af jernbaner.

Arkitektonisk er de aflange bygninger et tydeligt vidnesbyrd om produktionens karakter.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers.

Opdateret 24. oktober 2019