Tekstilindustri i Herning

Herning, Birk og Hammerum, Herning Kommune

I området omkring Herning og Ikast udviklede der sig fra slutningen af 1500-tallet en betydelig produktion af strikkede uldvarer, primært strømper, underbukser, trøjer, vanter og huer. Produktionen foregik i hjemmene som husflid, og varerne blev fordelt til både det nationale og det internationale marked via et omfattende netværk af hosekræmmere, kommissionærer og opkøbere.

I midten af 1800-tallet opstod de første uldspinderier, og den industrielle produktionsform blev introduceret. Uldspinderierne forsøgte ikke at udkonkurrere husflidsproduktionen, men supplerede hjemmestrikkerne ved at lette arbejdet med at karte og spinde ulden, således af "hosebinderne" kunne koncentrere sig om strikningen.

I 1883 etablerede Søren Truelsen Hernings første trikotagefabrik med moderne strikkemaskiner. Fabrikkens baserede sig i vidt omfang på såkaldt forlagsproduktion. Det vil sige, at virksomheden havde ca. 300 strikkemaskiner placeret i private hjem. Truelsen forsynede strikkerne med garn og opkøbte deres færdige strikvarer.

I begyndelsen af 1900-tallet steg antallet af trikotagefabrikker i områdets stationsbyer med Herning, Hammerum og Ikast som de vigtigste. Gradvist ophørte husflidsproduktionen. Fra 1930'erne voksede tekstilindustrien betydeligt, kun afbrudt af manglende råvareforsyninger under 2. verdenskrig. Væksten fortsatte til 1970'erne, hvor den internationale konkurrence førte til lukning af fabrikker og sammenlægning af virksomheder.

Bygninger og anlæg

Tekstilfabrikkerne opfattes som ét samlet industriminde. Nedenfor beskrives kort de tre geografiske områder, der har været drivkraft i tekstilindustriens udviklingen inden for hver sin periode: Hammerum, Silkeborgvej-kvarteret i Herning og industrikvarteret i Birk.

Hammerum

I Hammerum findes tre af Midtjyllands ældste tekstilvirksomheder: Trikotagefabrikken Jensen & Stampe grundlagt 1870, Niels Larsens væveri fra 1872 og trikotagevirksomheden Jacob Jensen & Co. (senere: Hammerthor) grundlagt i 1800-tallet. Fabrikkerne er nu alle lukket, men bygningerne er delvist bevaret.

Herning

På Silkeborgvej i Herning og i de omkringliggende gader blev der i 1930'erne opført et stort antal trikotagefabrikker. Frem til 1970'erne havde de fleste virksomheder 50-100 ansatte, men enkelte var endnu større.

De fleste af dem voksede fra helt små fabrikker til større virksomheder ved gentagne udvidelser. Bygningerne bærer derfor tydeligt præg af til- og ombygninger.

Birk

I 1960'erne blev der udlagt et næsten 100 meter bredt areal omkring hovedvej A15 til industrikvarter. Parallelt med hovedvejen kører to lokalveje, Industrivej Syd og Nord, der skaber rum for trafikken. De første fabrikker blev opført i løbet af 1960'erne, og i det følgende årti blev området udbygget.

Vurdering

Området Herning-Birk-Hammerum repræsenterer den tekstilindustri, der i løbet af 1900-tallet udviklede sig til hovederhvervet i Midtjylland. Branchens voldsomme vækst satte sit præg på den øvrige samfundsudvikling. Det blev således nødvendigt for kommunerne at planlægge byudvikling, infrastruktur mv. i forhold hertil. Fabrikkerne står i dag som monumenter over egnens rolle som landets førende tekstilområde.

Udpegning og vurdering: Herning Museum.

Hernings tekstilindustri er tillige udpeget af Kulturarvsstyrelsen som nationalt industriminde. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 20. marts 2023