Bøger: Sådan tilmelder du dig

For at modtage bibliotekspenge skal du tilmelde dig biblioteksafgift. Du skal kun tilmelde dig én gang og ikke årligt. Når du har tilmeldt dig, vil du kunne modtage bibliotekspenge det efterfølgende år.

Gå til tilmeldingsskemaet til bibliotekspenge

Udbetalingsdag: Årets udbetaling af bibliotekspenge er 16. april 2024.

Beløbsgrænse: Udbetalingsgrænsen for udbetalte beløb er i 2024 1.452 kr., beløb under denne grænse udbetales ikke. 

Næste frist: Frist for tilmelding til bibliotekspenge i 2025 er 31. december 2024.

Send besked: Skriver du en ny bog under et andet navn, skal du ikke tilmelde dig igen, men blot sende besked om dit nye navn her på hjemmesiden

Læs mere om, hvad der kan udløse bibliotekspenge

Tilmeld dig biblioteksafgift som efterlevende

Forudsætning: Er du ægtefælle eller samlever til en nu afdød modtager af biblioteksafgift, skal din afdøde ægtefælle eller samlever været tilmeldt ordningen før 2003, for at du kan få del i bibliotekspenge for efterlevende. Du modtager ikke automatisk bibliotekspengene, men skal tilmelde dig som efterlevende. Du skal kun tilmelde dig én gang og ikke årligt. 

Deadline for tilmelding som efterlevende: Hvis du som efterlevende ikke er tilmeldt biblioteksafgift og vil have mulighed for at få del i bibliotekspenge i 2024, skal du udfylde tilmeldingsskema for efterlevende senest 1. februar 2024.
Næste frist for 2025: Frist for tilmelding til bibliotekspenge i 2025 er 1. februar 2025.

Gå til tilmeldingsskema til bibliotekspenge for efterlevende

Opdateret 21. december 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Tilmeld dig bibliotekspenge

Du skal være tilmeldt bibliotekspenge for at få andel i bibliotekspenge.
Gå til tilmeldings-skema