Slagterierne på Rugårdsvej

Rugårdsvej 25 og 60, Odense Kommune

Fra sidste del af 1800-tallet blev der anlagt slagterier og offentlige slagtehuse, og over hele landet lignede bygningerne hinanden. Også lokaliseringen var bestemt af de samme forhold: nærheden til den lokale havn og først og fremmest jernbanen.

I 1865 blev jernbanen ført nord om Odense, og her opstod fra 1880'erne et industrikvarter langs den nordlige indfaldsvej, Rugårdsvej. Området blev især præget af slagterier: Eksportslagteriet, senere Danish Crown (lukket i 2006 og siden nedrevet), Koopmanns Svineslagteri, Kvægtorvet og De offentlige Slagtehuse.

Kvægtorvet lukkede i 1987 og blev i årene 1987-89 ombygget efter tegning af Kristian Isagers Tegnestue og arkitektfirmaet Hougaard Nielsen & Nørgaard Pedersen. I dag er Kvægtorvet hovedkvarter for TV2.

Bygninger og anlæg

Eksportslagteriet, senere Danish Crown, blev ved anlæggelsen i 1894 betegnet som et af Europas mest moderne slagterier. Størsteparten af bygningerne er nu væk, og området henligger for øjeblikket som en åben grund. Kun mod Rugårdsvej står det karakteristiske kødudsalg og administrationsbygningerne tilbage.

I 1911 flyttede Koopmanns Svineslagteri til Rugårdsvej. Her opførte virksomheden et gulstensanlæg med en arkitektonisk ensartet, men funktionelt blandet bygningsmasse. Det meste af slagteriet blev revet ned i 1980'erne, men hovedbygningen mod Rugårdsvej er bevaret. Bygningen er nu overmalet i grå farve, men de røde murstensdekorationer på den oprindelige gulstensbygning er stadig synlige.

Det store kvægtorv på Rugårdsvej 25 blev opført af De samvirkende Landboforeninger, ligeledes i 1911. En lang, central hal parallelt med vejen udgør "rygraden" i anlægget. På begge sider af hallen har bygningen tværstillede shedtage med gavle mod Rugårdsvej. Anlægget, som er tegnet af Odense-arkitekten P.C. Monberg, er opført i røde sten.

Det sidste store anlæg er Odense offentlige Slagtehuse på Rugårdsvej 60. Det blev opført i 1926-27 efter tegning af kgl. bygningsinspektør Knud Lehn Petersen. Det store slagterikompleks på 12.000 etagemeter er opført i røde sten og rigt dekoreret med dyremotiver i granit. Også støbejernsdækslerne har dyremotiver. Især den store centrale, næsten kirkelignende hal og vandtårnet er bemærkelsesværdige elementer. Områdets fremtid er ikke afgjort.

Arkiv og litteratur

Odense Bys Museer har hjemtaget enkelte genstande fra Danish Crown. Der er udgivet flere jubilæumsskrifter om slagterierne, bl.a. "Odense Exportslagteri 1897-1947", Odense 1947. Desuden er de behandlet grundigt i Hans Chr. Johansen, Per Boje og A. Monrad Møller, "Fabrik og Bolig", Odense 1983. Både Odense Bys Museer og Odense Stadsarkiv har righoldigt billedarkiv.

Vurdering

Rugårdsvej tæt ved jernbanen og havnen udviklede sig i den første del af 1900-tallet til en slagterivej med fire store anlæg. De tilbageværende dele, især Kvægtorvet og De offentlige Slagtehuse, er fremtrædende bygningsværker.

Sammen med Brandts Klædefabrik er genanvendelsen af Kvægtorvet et af de mest vellykkede projekter i Odense, fordi bygningens kulturhistoriske kvaliteter i store træk er fastholdt.

Udpegning og vurdering: Odense Bys Museer.

Opdateret 24. oktober 2019
Oops, an error occurred! Code: 202407201219313993f2cf