Katalogisering og indeksering

På denne side kan du læse om katalogisering og indeksering, som omhandler udarbejdelsen af bibliografiske beskrivelser.

Katalogisering og indeksering omhandler udarbejdelsen af bibliografiske beskrivelser, der lagres som bibliografiske data i bibliografiske systemer. Indeksering omhandler emnedata, mens katalogisering fokuserer på de øvrige bibliografiske data.

Slots- og Kulturstyrelsens ansvar indenfor katalogisering

I relation til katalogisering har styrelsen ansvaret for: 

  • At udvikle og vedligeholde de danske regler for katalogisering
  • danMARC2-formatet og hjælpepostformat til danMARC2
  • danMARC3-formatet, der vil være en RDA-tilpasset efterfølgere til danMARC2
  • Praksisregler for søgeveje samt søgeveje til hjælpepostformatet.

RDA

Kulturministeriet har i juni 2023 besluttet at afsætte 16,2 millioner kroner til at den danske bibliotekssektor kan overgå til katalogiseringsstandard RDA (Resource Description and Access). Med RDA bliver måden, bøger og andre materialer katalogiseres efter på alle landets biblioteker, moderniseret. Dette bliver en stor fordel for biblioteksbrugere i hele Danmark, fordi man bedre vil kunne understøtte digitaliseringen på bibliotekerne og på nye platforme, applikationer mv.

RDA bruges i store dele af biblioteksverdenen i Europa og USA og kommer til at omfatte hele bibliotekssektoren i Danmark.

Der er indgået aftale med KOMBIT, som sammen med DBC Digital skal stå for at implementere RDA i Danmark. Selve implementering forventes gennemført i løbet af to-tre år.

Nationalbibliografisk Udvalg

Den nationalbibliografiske autoritet er placeret i Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket indebærer, at det er Slots- og Kulturstyrelsen, der beslutter omfang og kvalitet samt regler for registrering. For at sikre, at Slots- og Kulturstyrelsen altid har den nødvendige ekspertise til at afgøre dette, har Kulturministeriet nedsat et Nationalbibliografisk Udvalg (NBU). Udvalget inddrages ved høringer om ændringsforslag til nationalbibliografien og vejleder desuden Slots- og Kulturstyrelsen i spørgsmål om bibliografisk kontrol.

Forslag om rettelser og ændringer til det bibliografiske format (danMARC2)

Forslag kan indsendes til Nationalbibliografisk Udvalg ved at bruge formular om Ændringsforslag til danMARC2.

Forslaget skal altid være motiveret. Efter modtagelse af forslaget tager Bibliografisk Råds forretningsudvalg stilling til den videre behandling.

Vejledninger til katalogisering og indeksering

Nedenfor kan du finde diverse vejledninger, beskrivelser og oversigter til katalogisering og indeksering. 

Opdateret 02. maj 2024