Løvens Kemiske Fabrik

Industriparken 55, Ballerup Kommune

Løvens Kemiske Fabrik blev grundlagt i 1908 af apoteker Kongsted som en del af Løveapoteket på hjørnet af Amagertorv og Hyskenstræde midt i København. I begyndelsen var en lille medarbejderstab beskæftiget med at fremstille hjertepræparatet Digisolvin i apotekets laboratorium. Kort efter købte apoteket en grund i Hyskenstræde og fik egentlige fabrikationslokaler.

I 1912 begyndte Løvens Kemiske Fabrik at producere det smertestillende middel Albyl og oplevede i de følgende år en eksplosiv vækst. Som resultat af et forskningsprogram blev virksomheden den første i Danmark, der startede en produktion af insulin til behandling af sukkersygepatienter. I 1926 samlede man fabrikkens afdelinger på Brønshøjvej i udkanten af København.

Virksomhedens vækst fortsatte, og ved udbruddet af 2. Verdenskrig havde fabrikken 200 ansatte. Under krigen begyndte man en produktion af penicillin, der ellers var blevet importeret fra England eller USA.

Antibiotika dannede sammen med enzymproduktion grundlaget for fabrikkens vækst i efterkrigstiden, og i 1958 flyttede Løvens Kemiske Fabrik til sit nuværende anlæg i Ballerup. I begyndelsen af 1960'erne havde virksomheden etableret fabrikker og datterselskaber over det meste af Europa.

LEO Pharma, som virksomheden har skiftet navn til, har i dag ca. 3350 medarbejdere.

Bygninger og anlæg

LEO Pharma Nordics fabriksanlæg i Ballerup er typisk for medicinalindustrien. Anlægget omfatter produktionsbygninger og en række produktionsrelaterede værksteder foruden lokaler til administration, forskning og reklame.

Fabrikken er blevet udbygget løbende siden opførelsen i 1958 i takt med de mange udvidelser af produktionen. Senest blev forskningsfaciliteterne i 2002 udvidet med 25.000 m². De mange knopskydninger har givet anlægget et noget uensartet bygningsmæssigt udtryk. En stor løvefigur, fabrikkens symbol, pryder en af produktionsbygningerne.

Arkiv

Virksomheden har eget historisk arkiv, og desuden er der materiale på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Vurdering

Løvens Kemiske Fabrik er den ældste af de store medicinalvirksomheder i københavnsområdet. Samtidig er fabrikken et tidligt eksempel på industriens karakteristiske udflytning fra Københavns centrum til omegnskommunerne.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 01. februar 2019