RIAS

Industrivej 11, Roskilde Kommune

Roskilde Industri Aktieselskab (RIAS) blev grundlagt i 1959. Af flere mindre plastfabrikker, der slog sig ned i Roskilde i 1950'erne, er RIAS den eneste tilbageværende.

Fabrikken producerede støbte acrylplader, og fra 1963 supplerede den sin egenproduktion med distribution af halvfabrikata i samarbejde med andre producenter i ind- og udland.

RIAS skabte sig et teknologisk forspring gennem udvikling af produktionsproces og -apparat. Derved kunne man omstille sig til den skiftende efterspørgsel og på den måde overleve i konkurrencen.

Virksomheden blev i 1987 købt af en finsk koncern og er i dag ejet af et tysk selskab. RIAS er Danmarks førende distributør af plasthalvfabrikata til industri-, bygge- og anlægsvirksomheder og til den offentlige sektor.

Bygninger og anlæg

RIAS' fabriksanlæg består af ni bygninger, der er opført og udvidet løbende siden 1959. Bygningerne er tegnet af forskellige arkitekter, og man har ikke tilstræbt at give dem et fællestræk. Virksomheden ligger i et industriområde, der ligeledes har et varieret arkitektonisk udtryk.

Fabrikken flyttede oprindelig ind i et tidligere maskinværksted. I 1964 opførtes en værkstedshal til produktion af plastichavemøbler og en kontorbygning.

I 1993-95 blev dele af den ældre bygningsmasse ombygget, og fabrikken udvidet med nye bygninger bl.a. til distribution og lager.

Arkiv

Roskilde Kommunes tekniske forvaltning har byggesagsmateriale fra virksomheden. Roskilde Museum har indsamlet erindringer fra tidligere ejer og ansatte.

Vurdering

RIAS er et eksempel på en højteknologisk virksomhedstype, der har overlevet ved at omstille og udvikle sig efter markedets behov. Virksomheden har både opkøbt andre firmaer og er selv blevet opkøbt. RIAS vidner desuden om udbredelsen af et af industrisamfundets mest populære materialer, plast.

Udpegning og vurdering: Roskilde Museum.

Opdateret 24. oktober 2019