Tema: Københavns Befæstning

Københavns Befæstning ligger som en beskyttende ring om København. De seneste år er befæstningsringen vakt til live som en sammenhængende oplevelse, der bringer kultur- og naturoplevelser sammen i historiske rammer.

Fæstningsværket er blandt de bedst bevarede forsvarsanlæg i Europa. Det består af en lang række forter og forsvarsstillinger, et oversvømmelsesanlæg og den godt 14 km lange Vestvold. Hovedparten af Befæstningen blev opført mellem 1885 og 1894 som reaktion på Danmarks sviende nederlag til tyskerne i 1864. Under 1. Verdenskrig var forsvarsværket bemandet med næsten 50.000 soldater, men da krigen var slut, havde den teknologiske udvikling overhalet de mange forter og batterier, hvorfor hele Befæstningen blev nedlagt som beskyttelse af København.

Siden Befæstningen blev nedlagt, er den langsom gledet ud af de flestes bevidsthed. Borgere og turister har dog gennem de senere år kunnet se Københavns Befæstning genopstå som en sammenhængende helhed, der har forenet et stykke Danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser. 

Det storstilede projekt har givet Befæstningen tilbage til borgerne og de besøgende. Den omfattende forsvarsring, der snor sig rundt om Storkøbenhavn, er blevet synliggjort og formidles nu som en samlet attraktion. De tilhørende bygningsværker og naturarealer er sikret, renoveret og udviklet, så de bliver bevaret til eftertiden.

Befæstningens historie

Historien om Københavns Befæstning begyndte med en hovedstad i flammer og udviklede sig til et avanceret forsvarsværk. Nu er Befæstningen en vigtig del af Københavns og Danmarks kulturhistorie.

Vi har samlet et overblik over befæstningens historie og vigtige begivenheder, der har været med til at forme befæstningen til de kulturhistoriske pusterum, som befæstningen er i dag.

Læs mere befæstningens historie

Vestvolden

Som en næsten 15 kilometer lang slange bugter Vestvolden sig fra Avedøre i syd til Utterslev Mose i nord. Volden blev anlagt for 120 år siden, hvor den var et af de mest omfangsrige ingeniørprojekter nogensinde. Omkring 2.000 'voldbisser' knoklede gennem fire år med at bygge forsvarsværkerne. For hver meter af den 14.361 meter lange vold skulle ca. 225 kubikmeter jord flyttes med håndkraft; med skovl, trillebør og tipvogne. Det svarer til 3,15 millioner kubikmeter jord.

I dag er Vestvolden stadig et imponerende bygningsværk med voldgrav, magasiner og underjordiske gange. Men Vestvolden byder ikke kun på historiske vingesus. Det gamle forsvarsanlæg er også et stort rekreativt område fyldt med naturoplevelser

Som en del af Vestvolden ligger den store bunker i Ejby. Bunkeren har altid været omgærdet af mystik. Anlægget er ikke en del af Københavns oprindelige befæstning, men blev opført som kontrolcenter til Københavns nye luftforsvar i 1952.

Mod syd ligger Avedøre Flyveplads, som omkring århundredeskiftet var et militært knudepunkt. På flyvepladsen kan du i dag se verdens to ældste bevarede træhangarer fra 1. verdenskrig.

Find mere information om Vestvolden

Hent folder om Vestvolden

Det næsten 15 kilometer lange voldanlæg strækker sig fra Køge Bugt i syd til Utterslev Mose i nord. Hele vejen langs volden løber Voldgaden, hvor du kan gå på opdagelse i de mange historiske bygninger. Der er begrænset parkering ved Vestvolden, så vi anbefaler, at du hopper på cykelsadlen eller bruger offentlig transport.

Kort til Vestvolden

Trekroner

Trekroner er det ældste søfort i Københavns Befæstning – bygget i perioden 1787-1827. Trekroners opgave var i sin tid at beskytte indsejlingen til havnen og at forhindre et bombardement af København fra søsiden. I 1801 var fortet centrum for Slaget på Reden, hvor den danske flåde kæmpede mod engelske styrker. Efter nederlaget til tyskerne i 1864 blev Trekroner forstærket. Kasematbygningen bagest på øen, ammunitionslagre, batterier og en søminestation blev opført.

Trekroner blev nedlagt som søfort i 1932. Siden har fortet tjent forskellige formål. I 1930’erne blev fortet et yndet udflugtsmål for forlystelsessyge københavnere. De tog picnic-kurven med, så revy på fortet og morede sig. Under 2. Verdenskrig blev Trekroner brugt af tyskerne, som holdt øvelser på fortet.

Præcis som i 1930'erne er Trekroner åbent som udflugtsmål i sommerhalvåret. I kasematbygningerne kan du gå på opdagelse i udstillingen, se en film om Slaget på Reden, eller gå ned i den kolde kælder, snuppe en lommelygte og udforske dybet. Lyser du med lommelygten på de rigtige steder, kan du se og høre levn fra Trekroners glade liv. Udstillingen er gratis - og du går på opdagelse helt på egen hånd.

Hent folder om Trekroner

Du skal sejle med vandbus for at komme til Trekroner. Strömma Canaltours’ vandbusser sejler hver dag fra Langeliniekaj i perioden 4. maj til 9. september med ca. 45 minutters intervaller. Nærmeste S-togsstation er Østerport Station.

Kort til Trekroner

Garderhøjfortet

Ikke langt fra Jægersborg Station i Gentofte finder du Garderhøjfortet, der er det største fort i Københavns Landbefæstning. Men ikke kun den imponerende størrelse adskiller Garderhøjfort fra resten af befæstningen. Fortet havde en ganske usædvanlig begyndelse: Politikerne kunne ikke blive enige om finansieringen af fortet og Københavns Befæstning. Derfor tog en gruppe borgere selv affære. Almindelige danskere indsamlede den svimlende sum af 1,5 millioner kroner – i en tid, hvor en øl kostede fem øre – og fortet blev en realitet.

Garderhøjfortet blev udrustet med kraftige kanoner i pansertårne, mindre kanoner og maskingeværer i forsvindingstårne. Og selv om man ikke interesserer sig for krig, krudt og kugler, giver fortet et fantastisk indtryk af en spændende tid i dansk historie og politik.

Fortet åbnede for offentligheden i september 2013 og giver med sine udstillinger, lavet af Experimentarium, mulighed for at opleve fortets historie med alle sanser. Prøv at affyre fortets lille kanon, send morsebeskeder til din ven og træn i gymnastiksalen ligesom soldaterne gjorde det. Der arrangeres dagligt rundvisninger i fortets pansertårn hvor man kan se de nyrenoverede 15 cm kanoner.

Læs mere om Garderhøjfortet

Du finder Garderhøjfortet på Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte. Kommer du med S-toget eller Nærumbanen, skal du stå af på Jægersborg Station. Er du i bil, skal du dreje af ved afkørsel 7 eller 17 fra Hillerød-motorvejen.

Kort til Garderhøjfort

Charlottenlundfort

Charlottenlundfort er i dag en af rammerne for københavnernes fritid med strand, camping og iskiosker. Men for 120 år siden, da den københavnske befæstning blev anlagt, var området ud til Øresund tiltænkt en helt anden skæbne. Det massive fort ved Charlottenlund indgik i søfronten, som skulle hindre fjenden i at bombardere København fra Øresund.

De 12 store kanoner vidner om, at fjenden kunne dukke op på sundet når som helst. Fortet ligner stadig sig selv, som da det var kampklart under 1. Verdenskrig. Du kan opleve fæstningsvolde, de store kanoner og den brede voldgrav, der omkranser det hele.

Hent folder om Charlottenlundfort

Du finder Charlottenlundfort på Strandvejen 150, 2920 Charlottenlund. Tager du offentlig transport, kan du tage S-toget til Charlottenlund Station.

Kort til Charlottenlundfort

Kastrupfort

På Kastrupfort kan du gå tur i de grønne områder, mens det gamle anlæg fortæller om fortets militære historie som en del af Københavns Befæstning. Men Kastrupforts historie sluttede ikke ved nedlæggelsen af dele af søbefæstningen i 1920.

I 1930’erne var fortet forlystelsespark med liv og glade dage, og under 2. Verdenskrig brugte besættelsesmagten fortet som kaserne – og henrettede måske desertører i kasematterne. I betonmuren er der stadig spor af projektiler, der borede sig ind i væggen.

Den dystre del af historien står i kontrast til de idylliske omgivelser, som i dag er yndet udflugtsmål for familier og børneinstitutioner. Du kan få en hyggelig dag i det grønne, med en enestående udsigt til Sverige – og historiens fascinerende åndedrag i nakken.

Du finder Kastrupfort på Amager Strandvej 246 2300 København. Kommer du med offentlig transport, kan du tage Metro M2 til Femøren Station.

Kort til Kastrupfort

Kongelundsfort

På sydspidsen af det grønne Amager ligger Kongelundsfort, der blev bygget under 1. Verdenskrig. Det var Københavns sydligste forsvarsanlæg Fortet har en unik oversigt ud over Køge Bugt og giver et interessant indblik i datidens forsvar af hovedstaden.

Kongelundsfort blev oprindelig bygget som et kystbatteri i Københavns Søbefæstning i 1914-1916, og er dermed et af de sidst opførte anlæg i søbefæstningen. Da det blev bygget, var dets opgave at dække sejlrenderne ind til København fra syd og beskytte de minefelter, der var udlagt i Køge Bugt for at forhindre fjendtlige styrker i at gå i land eller bombardere byen herfra.

I 1938-39 blev Kongelundbatteri ombygget til et fort, dvs. en forsvarsstilling, hvorfra man kan skyde i alle retninger. De tunge haubitsere blev udskiftet med skibskanoner, der havde en skudvidde på over 16 km. I fortets bombesikre kasematbygning blev der indrettet kommando- og ildledercentral samt ammunitionsrum. Endelig blev der opført en ny mandskabsbarak.

Hent folder om Kongelundsfort

Du finder Kongelundsfort på Kalvebodvej 265, 2791 Dragør.

Kort til Kongelundsfort

Bagsværdfort

I Bagsværd ligger et af de mere oversete anlæg på Københavns Befæstning. Bagsværdfortet blev bygget som led i forsvaret af København, men ligesom de fleste andre anlæg i befæstningen, kom det aldrig til at opleve kamp.

Fortet er en betonbygning i to etager. I nederste etage var der kaserne for fortets artillerister, ammunitionsmagasiner, kabys og maskinrum. Den øverste etage, skytsetagen, indeholdt tårnbrøndene til fortets fire skytstårne (kanontårne) og to observationstårne. Fortet har samme trekantede form som de fleste andre forter i Københavns Befæstning. Denne grundplan er praktisk, da der er færrest mulige sider at forsvare.

Fortet har de sidste mange år ligget slumrende hen, mens bevoksningen fra den tilstødende park langsomt har skjult bygningerne for omverdenen. Men nu er hemmeligheden kommet frem i lyset. Det tilgroede fort er blevet reddet fra trærødder og glemsel, og du har nu mulighed for at genopdage fortets volde med dets stormgitter og det ene observationstårn, der stadig spejder med ubudne gæster.

Bagsværdfortet finder du  i parkanlægget mellem Buddinge Hovedgade og Møllemarken i 2880 Bagsværd. Er du med offentlig transport, kan du tage S-toget til Stengården Station

Kort til Bagsværdfort

Oversvømmelsen

I tilfælde af krig ville Oversvømmelsen fungere som en enorm voldgrav, der beskyttede København mod angreb fra nord. Ved hjælp af en række kanaler, dæmninger og stemmeværker kunne man fylde Oversvømmelsen med vand fra Furesøen.

Oversvømmelsesanlægget består af to dele: Nordre Oversvømmelse, som går fra Ermelunden Stemmeværk i vest til Strandvejen i øst, og Søndre Oversvømmelse, der går fra Jægersborg Stemmeværk i nord til Vestvolden i syd.

Det ville tage ca. otte dage at fylde hele Oversvømmelsen. Men forsvaret havde forskellige fyldningsmetoder, så hvis der var overhængende fare for et angreb, kunne man etablere Nordre Oversvømmelse på under to døgn.

Hent folder om Oversvømmelsen

Kort til Oversvømmelsen

Ejbybunkeren

Ejbybunkeren blev bygget som kommandocentral for Københavns luftforsvar. Den blev taget i brug i 1954 under Den kolde krig mellem Øst og Vest. I de næste 17 år var bunkeren bemandet døgnet rundt og klar til kamp, hvis Den kolde krig blev varm.

I 1971 blev kommandocentralen flyttet fra Rødovre til Vedbæk nord for København. Ejbybunkeren blev herefter brugt af Forsvaret til forskellige andre formål. I en periode var bunkeren bl.a. fyldt med store computerne, der blev brugt til hemmelig kommunikation.

Først i 2005 forlod Forsvaret bunkeren, hvorefter den blev overdraget til Naturstyrelsen. I alle årene var bunkeren indhyllet i både hegn og hemmelighedskræmmeri. Der var bevæbnede vagter og adgang strengt forbudt for uvedkommende. Selv de nærmeste naboer vidste ikke, hvad foregik. Rygterne svirrede – om hemmelige underjordisk tunneller, skjulte atommissiler og en direkte telefonlinje til den amerikanske præsident.

Find mere information om Ejbybunkeren

Hent folder om Ejbybunkeren

Du finder Ejbybunkeren ved Vestvolden på adressen Jyllingevej 303, 2610 Rødovre. Kommer du fra Jyllingevej, skal du følge Vestvolden i retning mod Ejbyvej. Der er parkering ved anlægget fra Jyllingevej.

Kort til Ejbybunkeren

Opdateret 24. august 2022

Må jeg bygge på Befæstningen?

Københavns Befæstning er et fredet fortidsminde, og der må derfor ikke ske ændringer, uden Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilladelse til det.

Ansøgning om ændringer skal ske via det ansøgningsskema, du kan finde her på hjemmesiden. Her kan du også læse om de særlige forhold, der skal være opfyldt, før ændringer kan tillades på et fortidsminde som Befæstningen.

Læs om fredede fortidsminder