Hvad støtter Creative Europe?

Creative Europe er Europa-Kommissionens kulturstøtteprogram, der støtter de kunstneriske, kulturelle og kreative sektorer i Europa.

Hvad støtter Creative Europe?

Creative Europe giver støtte til kunst og kultur på europæisk plan.

Det betyder, at programmet har fokus på samarbejder på tværs af landegrænser: udbredelse af europæisk kunst og kultur, kunstneriske samarbejder, udvekslingsprogrammer, udvikling af løsninger på delte problemstillinger for kulturlivet, at bruge kulturen som løftestang til at fremme sociale og grønne dagsordener med mere.

Programmet har to overordnede formål:

  1. At bevare, udvikle og fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa
  2. At øge de kulturelle sektorers konkurrenceevne og økonomiske potentiale

Du kan se aktuelle og kommende puljer i Creative Europe-programmet her.

En kulturdel, en mediedel og en tværfaglig del

Creative Europe er inddelt i tre delprogrammer med hvert sit fokusområde. Læs mere om de tre programmer herunder.

OBS: Denne hjemmeside vedrører udelukkende kulturdelprogrammet og det tværsektorielle delprogram.

Det brede kulturdelprogram

Kulturdelprogrammet er meget bredt og støtter langt de fleste kreative og kulturelle sektorer med undtagelse af de audiovisuelle.

Den største pulje i Culture er puljen for samarbejdsprojekter.

Delprogrammet har både tværdisciplinære puljer og indsatser målrettet specifikke områder, fx musikområdet og oversættelse af skønlitteratur.

Rådgivning og formidling af Creative Europe Culture varetages af Slots- og Kulturstyrelsen.

Støtte til de audiovisuelle brancher

MEDIA støtter de audiovisuelle sektorer, såsom film, TV, computerspil og extended reality (XR).

Delprogrammet skal fremme europæisk samarbejde i den audiovisuelle branche inden for områder som indholdsproduktion, forretningsudvikling og publikum.

Rådgivning og formidling af Creative Europe MEDIA varetages af Det Danske Filminstitut.

Tværfagligt samarbejde og nyhedsmedier

Foruden Culture og MEDIA er der et tredje delprogram, det tværsektorielle delprogram (eller ”cross-sectoral strand”).

Dette delprogram har til formål at fremme samarbejde mellem forskellige kulturbrancher for at skabe fælles løsninger.

Desuden støtter delprogrammet nyhedsmedier for at sikre uafhængig journalistik og bekæmpelse af fake news.

Rådgivning og formidling af det tværsektorielle delprogram varetages af både Slots- og Kulturstyrelsen og Det Danske Filminstitut.

Opdateret 17. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Puljer

Se aktuelle puljer i Creative Europe.
Klik her

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver!

Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.