Aaben Dans: PUSH

”Lad os sammen skubbe til grænserne.”

Aaben Dans: PUSH

Kunstnerisk udvikling

”Lad os sammen skubbe til grænserne”. Med det udgangspunkt begyndte PUSH, et samarbejdsprojekt støttet af Creative Europe og med deltagelse af fem lande: Belgien, Norge, Irland, Danmark og med Skotland som den ledende partner.

Alle partnerne arbejder med scenekunst for børn og unge på forskellig vis. Fælles for alle er et ønske om at udvikle feltet, vise forestillinger af høj kvalitet og understøtte kunstnerisk udvikling.

Aaben Dans, der er egnsteater i Roskilde og den danske partner i PUSH, har haft stor glæde af at være en del af projektet.

”Vi har et nært og velfungerende samarbejde med de andre partnere. Noget der er opstået ved at deltage på internationale platforme i Europa, tale med ligesindede og arbejde sammen gennem længere tid. Det er krævende, og meget givende, at lave samarbejder på tværs af grænser, men vi har været så heldige at have en stærk projektleder i Imaginate, der har investeret mange ressourcer i at få den transnationale og sproglige forståelse til at virke”, siger Pernille Møller Taasinge, der er producent på Aaben Dans.

Et springbræt

Skønt projektet er ved at afslutte, har det vist sig at være begyndelsen på noget nyt: De samme partnere, nu med Thailand som associeret partner, har netop modtaget støtte til et treårigt samarbejde med projektet PUSH+

PUSH+ arbejder videre med både form og indhold, men nu med større fokus på publikumsinddragelse. Samtidig er kunstnernes muligheder blevet udvidet, og de får tilbudt kunstneriske laboratorier, residencies, festivalbesøg og seminarer.

”Aaben Dans vil til hver en tid anbefale at deltage i internationale projekter, selvom det kan virke overvældende med papirarbejdet og med forståelsen af hinanden, men den organisatoriske og kunstneriske inspiration man får overstiger forhindringerne”, siger Pernille Møller Taasinge.

Fakta om projektet

Projekt 

PUSH og PUSH+

Dansk partner

Aaben Dans Productions

Leadpartner

Imaginate (UK) 

Ansøgningsrunde

Mindre samarbejdsprojekter, 2016 og Mindre samarbejdsprojekter, 2018 

Projektbevilling

168.655,41 EUR og 199.353,74 EUR