Vordingborg

Nyt liv i byer og landdistrikter

Vordingborg Kommune, der blev udpeget som kulturarvskommune i 2008, vil bruge kulturarven fremadrettet, når man skal videreudvikle kommunen og øge tilflytningen til området som et godt alternativ til hovedstaden. Kommunen har ønsket at undersøge, hvilke kvalitetskriterier der skal kendetegne henholdsvis en købstad og en landsby, for at det giver mening at igangsætte udviklingstiltag baseret på kulturarven. Købstaden Vordingborg og stationsbyen Lundby er valgt som 'test'-områder.

Vordingborg Kommune har med den gamle kongeby (Vordingborg) og to øvrige købstæder (Stege og Præstø) en rig kulturarv med bl. a. landsbyer, herregårdsmiljøer, kirker og landskaber, der fortæller historien om tilblivelsen af Danmark. Kommunen har længe arbejdet med kulturarven: Der er udarbejdet kommuneatlas for den tidligere Vordingborg Kommune og kulturarvsatlas for den tidligere Møn Kommune. Et Borgcenter er under etablering i tilknytning til borgruinen i Vordingborg by, og der har været holdt en konkurrence om fornyelse af Vordingborg by, som har resulteret i en renovering af slotstorvet med udgangspunkt i stedets historie. Men der er fortsat mange udfordringer, når det gælder om at bevare og udnytte kulturarven.

Kommunen har anvendt en tidslinie-metode til at finde de historiske elementer, der kan visualisere en spændende, ny udvikling. Der er tale om et visionsprojekt – og ikke alt skal realiseres.

Kulturarven har fået en fremtrædende plads i Kommuneplan 2009, hvor der er udpeget 100 kulturmiljøer. Kommunen har besluttet at fortsætte arbejdet med kulturarven og beskrivelserne af kulturmiljøerne i den videre kommuneplanlægning. 

Vordingborg Kommune har en særlig kulturarvshjemmeside, hvor du kan læse mere om indholdet og de forskellige faser i arbejdet.

Læs hele beskrivelsen af projektet i Vordingborg Kommunes ansøgning.

Opdateret 03. august 2022