Sukkerfabrikken Lolland

Fabriksvej 2, Holeby, Lolland Kommune

Sukkerfabrikken Lolland blev grundlagt i 1872-74 af to brødre, Erhard og Johan Ditlev Frederiksen, der begge var landbrugskandidater.

Teknologien med at udvinde sukker af roer havde været kendt siden slutningen af 1700-tallet, men i Danmark blev den først udnyttet fra 1872.

Brødrene Frederiksen opførte et stort fabriksanlæg ved Holeby tæt på råvarerne, men langt fra havn og arbejdskraft. I anlægsplanerne indgik derfor også opførelsen af en række arbejder- og funktionærboliger, vandforsyning fra en nærliggende sø og anlæggelse af en roebane til transport af afgrøder og affaldsprodukter.

Projektet var ambitiøst, men kapitalen slog ikke til. Efter en række uheld gik fabrikken konkurs i 1877. Tre år senere blev den overtaget af konkurrenten A/S De Danske Sukkerfabrikker, som finansmanden C.F. Tietgen havde etableret ligeledes i 1872.

Sukkerfabrikken var i drift indtil 1960, hvorefter den blev nedlagt. Bygningerne har huset en papirfabrik frem til 1990'erne, men står nu tomme.

Bygninger af anlæg

Sukkerfabrikken er tegnet af et firma i den tyske by Braunschweig og opført af arkitekt Carl Granzow. Anlægget er bygget i gule mursten med dekoration i røde sten.

I 1937 blev der tilføjet bl.a. sukkerhus og halmlade, som arkitektonisk er tilpasset de oprindelige bygninger. Fabrikken er i det store og hele bevaret intakt, omend den er noget forfalden. Jernbanesporene rundt om fabrikken kan stadig ses.

Arkiv

Holeby Lokalhistoriske Arkiv har et omfattende materiale fra fabrikken.

Vurdering

Sukkerfabrikken Lolland var banebrydende på lokalt og regionalt plan såvel som i et nationalt perspektiv. Det var brødrene Frederiksen, der introducerede sukkerroedyrkningen og sukkerindustrien på Lolland. Anlægget – en hel fabriksby på bar mark – havde udenlandske forbilleder og var stort tænkt.

Som kulturmiljø udgør fabrikken sammen med den nærliggende bebyggelse og det omgivende dyrkningslandskab en værdifuld helhed.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet for Storstrøms Amt.

Sukkerfabrikken Lolland er tillige udpeget af Kulturarvsstyrelsen som nationalt industriminde. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 24. oktober 2019