3. Formulér en vision for kulturarven

For at komme videre skal kommunen udvikle en vision for brugen af kulturarv i netop denne kommune. Hvad er det, kulturarven kan? Hvad skal en indsats for kulturarven resultere i? Hvilken overordnet retning skal kommunen understøtte gennem kommende projekter?

Kulturarv kan profilere kommunen ved at sætte fokus på identitet, bosætning, erhverv og turisme. Kulturarven arbejder fint sammen med andre tiltag som f.eks. erhvervsstrategier.

En vision for kommunen kan med fordel udspringe af kommunens bærende historie og de kvaliteter, man gerne vil synliggøre og udvikle i kommunen. Visionen bør svare på de muligheder, krav og udfordringer, der gør sig gældende i kommunen. Visionen skal være ambitiøs og engagerende, og skal kunne konkretiseres og sandsynliggøres for at kunne tiltrække opmærksomhed og ressourcer. Visionen skal være præcis, så den skiller sig ud fra andres visioner - måske ikke nationalt, men i hvert fald regionalt. Visionen skal være en ledetråd et godt stykke tid frem. Visionen skal gøre, at kommunen hele tiden strækker sig lidt længere for at nå målet.

Opdateret 01. februar 2019

Kulturarven - et aktiv

I publikationen fortæller fire kommuner om deres erfaringer fra kulturarvskommune-projektet og giver syv centrale anbefalinger til andre kommuner, som vil arbejde med kulturarven.

Hent publikationen