Turnéteatre og -kompagnier

Formålet med ordningen

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer driftstilskud til turnerende teatre, der modtager tilskud via Finansloven. Teatrene skal bidrage til at dække behovet for henholdsvis skuespil, musikdramatik og dans i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire. Styrelsen administrerer finanslovsbevillingen til teatrene og fører det økonomiske tilsyn.

Slots- og Kulturstyrelsens skabeloner

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Afleveringsfrister for årshjul

  • Generelle frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. december
  • Særlige frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. december
  • Årshjul: virksomhedsmøde i 1.kvartal. 1. maj / 31. december

Lovgivning

Scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst:
Lovbekendtgørelse nr. 246 af 18/03/2020

Teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver:
Bekendtgørelse nr. 1475 af 17/12-2019

Regnskab og revision

Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til Lov om scenekunst: 
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010

Finansloven

Det samlede budget for driftstilskud til turnéteatre- og kompagnier kan findes under Finanslovens § 21.23.11

Opdateret 01. marts 2021