Randers Handskefabrik

Vestergrave 18, Randers Kommune

Randers Handskefabrik fra 1811 er verdens ældste handskefabrik, den eneste tilbageværende i Nordeuropa og Randers' ældste industrivirksomhed.

Siden begyndelsen af 1700-tallet havde Randers været centrum for handskemageriet i Danmark. Randers-handsker var berømte over hele Europa for deres gode kvalitet. I slutningen af 1700-tallet var byens handskemageri dog i tilbagegang. Den situation fik købmand Christian Kellermann vendt, da han i 1811 etablerede Randers Handskefabrik med garvere og handskemagere hentet herop fra Frankrig.

Efter få år overtog en af franskmændene, Charles Mattat, fabrikken og gjorde den til en blomstrende virksomhed. I løbet af 1800-tallet voksede antallet af medarbejdere, samtidig med at den håndværksprægede produktion efterhånden blev omlagt til industriel drift.

Fabrikken var ejet af Charles Mattat, hans to sønner og sønnesøn frem til slutningen af 1800-tallet, hvor virksomheden fik økonomiske problemer.

Randers Handskefabrik blev i 1927 overtaget af den bankuddannede Ejnar Vejrum og har siden været i familien Vejrums eje.

I 1950'erne og -60'erne moderniserede man med nye maskiner, oprettede eget garveri og begyndte tillige at importere færdige handsker fra udlandet. I modsætning til andre europæiske handskefabrikker har Randers Handskefabrik formået at overleve i konkurrencen fra billige, masseproducerede handsker.

Bygninger og anlæg

Randers Handskefabrik har haft til huse i sine nuværende bygninger i centrum af Randers siden 1931.

Fabrikken består af et forhus med beboelse mod gaden samt produktions- og administrationsbygninger mod gården.

Det toetages forhus fra 1820'erne er en fornem klassicistisk bygning, hvis pudsede facade er udsmykket med profileringer, pilastre og gesims. I højre side leder en port ind til de mere ydmyge produktionsbygninger.

Baggårdsbygningerne er yngre end forhuset. De pudsede facader er uden dekorationer, men med et bredt afsluttende kobberbånd under taget.

I mellembygningen findes farveri, blokafdeling, lager, systue og handskemagerværksted. Længst væk i baggården ligger tørrebygningen.

Indvendigt er den gamle rumopdeling med trapper, små korridorer, lavloftede systuer mv. bevaret. En stor del af interiøret og maskinerne stammer fra før 2. verdenskrig.

Arkiv

Randers Handskefabrik har eget arkiv. Desuden har Kulturhistorisk Museum Randers gennemført en undersøgelse af fabrikkens historie og indsamlet materiale herfra.

Vurdering

Randers Handskefabrik repræsenterer den tidlige købstadsindustri, der gradvist udviklede sig fra en håndværkspræget produktion til en egentlig industri.

Bygningerne har mange arkitektoniske kvaliteter og er især indvendigt meget velbevarede.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers.

Opdateret 24. oktober 2019