Hvidovre

I Hvidovre får forstaden identitet og historie!

Med Hvidovres Kulturarvskommuneprojekt (udpeget 2006) blev der skabt grundlag og lydhørhed overfor nyfortolkning af forstædernes bygningsmasse og kulturhistorie - et emne i vores fælles kulturarv, som er sparsomt belyst. Fra mellemkrigstidens parcelhuse over 1950’ernes blokbebyggelser til 1970’ernes storskalaplanlægning blev velfærdssamfundet sat under historisk lup. Hvidovre Kommune har siden set sig selv som laboratorium for udvikling og afprøvning af metoder til analyse og forståelse af arven fra forstaden.

Som produkt af et tæt samarbejde mellem planlæggere og museumsfolk har Hvidovre Kommune fået et nyt plantema i planlægningen, et visionsværktøj, der sikrer, at kommunens kulturarv betragtes som en potentiel bæredygtig ressource. I Hvidovre udgør kulturarven i dag ét af fire temaer i Hvidovres Kommuneplanforslag for 2009. Bykulturelt genbrug vil således komme til at indgå som en værdifuld ressource i samspil med kommunens øvrige relevante politikområder for fremtidig udvikling.

Med afsæt i Hvidovre Kulturarvskommuneprojekt arbejder kommunen fortsat på at frigøre forstaden fra opfattelsen af at være historieløs, da kommunen i fremtiden vil sætte fokus på forstads- og velfærdsbyggeriet. Projektet har allerede sat spor gennem italesættelse og vil fremadrettet bruge kulturarven til at sætte fysiske spor i forstads-landskabet.

Materiale:

På sporet af forstadens velfærdsdrømme. Kulturarvskommune Hvidovre. Pjece. 

Kulturarv 2650. Tillæg til Hvidovre Avis 30. januar 2008.

Planstrategi 2007, Hvidovre Kommune.

Opdateret 01. februar 2019