7. Kommunikér kommunens kulturarv

Kommunen bør arbejde bevidst med at inddrage og kommunikere med de borgere, der skal leve i og benytte den lokale eller regionale kulturarv. Hvordan inddrages befolkningen? Hvordan formidles kommunens kulturarv?

Der er skabt interesse for historien og udvikling af kvaliteterne i kommunen, når befolkningen er blevet involveret i kommunens kulturarv og kommuneplanen. Det viser kulturarvskommuneforsøget. Jo større viden blandt borgerne om kulturarven, jo større interesse har der været for at styrke kvaliteterne i området.

Kommunen kan inddrage folk i kulturarven og planlægningen på utallige måder fra artikler, kampagner og udstillinger, til interviews, cafémøder og workshops. Det sværeste har været at få tag i de unge og de nyetablerede forældre. Der er gjort gode erfaringer med bevidst pressestrategi og arrangementer med aktiviteter og fortællinger om kulturarven.

Opdateret 01. februar 2019

Kulturarven - et aktiv

I publikationen fortæller fire kommuner om deres erfaringer fra kulturarvskommune-projektet og giver syv centrale anbefalinger til andre kommuner, som vil arbejde med kulturarven.

Hent publikationen