Nationalbibliografiske registreringer

Nationalbibliografiske registreringer 2017-2020

ProduktAntal af reg.
Antal af reg.
Antal af reg.
Antal af reg.Antal af reg.Antal af reg.
DBCs registreringer:201720182019202020212022
Dansk Bogfortegnelse
-fysisk 
15.66317.24017.19513.835----
Dansk Bogfortegnelse
- online 
12.3058.2797.5567.769----
Dansk Bogfortegnelse
retrospektivt (DBR)
- online
6.1524.4423.4142.930----
Dansk billed-
fortegnelse 
3.1212.7472.6132.787----
Dansk lyd-
fortegnelse
2.9866.4845.3567.977----
Danske musik-
optagelser 
1.7271.4571.6941.483----
Dansk artikel-
indeks
27.27229.23827.42529.159----
Dansk anmeldelses-
indeks 
10.18010.1089.1198.760----
Danske Musik-
anmeldelser
1.5621.9681.9482.287----
I alt:80.96881.96376.32076.987--

--

Det Kgl. Biblioteks registreringer:201720182019202020212022
Dansk Periodica-
fortegnelse
298293238175----
Dansk Musik-
fortegnelse 
392349+636*775***----
Dansk Kort-
fortegnelse 
155143++45**0****----
I alt:845785919950

* I 2019 fik Det Kgl. Bibliotek Musiksamlingen en større efter-aflevering, som blev katalogiseret sommeren 2019.

** I forbindelse med etablering af fælles arbejdsgang for kartografisk materiale for Kortsamlingen (KB København) og Nationalt Lånecenter (Aarhus) blev registrering af materiale modtaget 2-4. kvartal 2019 udskudt til efter ibrugtagen af nyt fælles bibliotekssystem for Det Kgl. Bibliotek.

***På grund af overførsel af Århus pligteksemplar til København og indførelsen af nyt bibliotekssystem (Alma) skete der en ophobning som man bestræbte sig på at få af vejen i den tid der var til rådighed.

****I forbindelse med etablering af fælles arbejdsgang for kartografisk materiale for Kortsamlingen (KB København) og Nationalt Lånecenter (Aarhus) blev registrering af materiale modtaget 2-4. kvartal 2019 udskudt til efter ibrugtagen af nyt fælles bibliotekssystem. Arbejde med drift af samme bibliotekssystem samt Corona hjemsendelserne i 2020 gør, at registreringen er blevet yderligere udskudt.

Opdateret 17. februar 2021