Nationalbibliografiske registreringer

Nationalbibliografiske registreringer 2017-2022

Produkt Antal af reg. Antal af reg. Antal af reg. Antal af reg. Antal af reg. Antal af reg.
DBCs registreringer: 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dansk Bogfortegnelse
-fysisk 
15.663 17.240 17.195 13.835 16.013 17.236
Dansk Bogfortegnelse
- online 
12.305 8.279 7.556 7.769 7.808 7.453
Dansk Bogfortegnelse
retrospektivt (DBR)
- online
6.152 4.442 3.414 2.930 1.683 2.018
Dansk billed-
fortegnelse 
3.121 2.747 2.613 2.787 2.779 2.887
Dansk lyd-
fortegnelse
2.986 6.484 5.356 7.977 5.262 5.491
Danske musik-
optagelser 
1.727 1.457 1.694 1.483 1.595 1.476
Dansk artikel-
indeks
27.272 29.238 27.425 29.159 28.908 26.724
Dansk anmeldelses-
indeks 
10.180 10.108 9.119 8.760 9.037 8.800
Danske Musik-
anmeldelser
1.562 1.968 1.948 2.287 2.297 1.974
I alt: 80.968 81.963 76.320 76.987 75.382 74.059
Det Kgl. Biblioteks registreringer: 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dansk Periodica-
fortegnelse
298 293 238 175 207 146
Dansk Musik-
fortegnelse 
392 349 +636a) 775c) 386 231
Dansk Kort-
fortegnelse 
155 143 ++45b) 0d) 229 1e)
I alt: 845 785 919 950 822 378

a) I 2019 fik Det Kgl. Bibliotek Musiksamlingen en større efter-aflevering, som blev katalogiseret sommeren 2019.

b) I forbindelse med etablering af fælles arbejdsgang for kartografisk materiale for Kortsamlingen (KB København) og Nationalt Lånecenter (Aarhus) blev registrering af materiale modtaget 2-4. kvartal 2019 udskudt til efter ibrugtagen af nyt fælles bibliotekssystem for Det Kgl. Bibliotek.

c) På grund af overførsel af Århus pligteksemplar til København og indførelsen af nyt bibliotekssystem (Alma) skete der en ophobning som man bestræbte sig på at få af vejen i den tid der var til rådighed.

d) I forbindelse med etablering af fælles arbejdsgang for kartografisk materiale for Kortsamlingen (KB København) og Nationalt Lånecenter (Aarhus) blev registrering af materiale modtaget 2-4. kvartal 2019 udskudt til efter ibrugtagen af nyt fælles bibliotekssystem. Arbejde med drift af samme bibliotekssystem samt Corona hjemsendelserne i 2020 gør, at registreringen er blevet yderligere udskudt.

e) I forbindelse med forberedelserne til flytning af Kulturarvsmateriale til Vinge blev registrering af kartografisk materiale modtaget i 2022 udskudt til 2023

Opdateret 10. marts 2023

Kommentarer til årets tal