Nationalbibliografiske registreringer

Nationalbibliografiske registreringer 2017-2021

Produkt Antal af reg. Antal af reg. Antal af reg. Antal af reg. Antal af reg. Antal af reg.
DBCs registreringer: 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dansk Bogfortegnelse
-fysisk 
15.663 17.240 17.195 13.835 16.013 --
Dansk Bogfortegnelse
- online 
12.305 8.279 7.556 7.769 7.808 --
Dansk Bogfortegnelse
retrospektivt (DBR)
- online
6.152 4.442 3.414 2.930 1.683 --
Dansk billed-
fortegnelse 
3.121 2.747 2.613 2.787 2.779 --
Dansk lyd-
fortegnelse
2.986 6.484 5.356 7.977 5.262 --
Danske musik-
optagelser 
1.727 1.457 1.694 1.483 1.595 --
Dansk artikel-
indeks
27.272 29.238 27.425 29.159 28.908 --
Dansk anmeldelses-
indeks 
10.180 10.108 9.119 8.760 9.037 --
Danske Musik-
anmeldelser
1.562 1.968 1.948 2.287 2.297 --
I alt: 80.968 81.963 76.320 76.987 75.382

--

Det Kgl. Biblioteks registreringer: 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dansk Periodica-
fortegnelse
298 293 238 175 207 --
Dansk Musik-
fortegnelse 
392 349 +636* 775*** 386 --
Dansk Kort-
fortegnelse 
155 143 ++45** 0**** 229 --
I alt: 845 785 919 950 822  

* I 2019 fik Det Kgl. Bibliotek Musiksamlingen en større efter-aflevering, som blev katalogiseret sommeren 2019.

** I forbindelse med etablering af fælles arbejdsgang for kartografisk materiale for Kortsamlingen (KB København) og Nationalt Lånecenter (Aarhus) blev registrering af materiale modtaget 2-4. kvartal 2019 udskudt til efter ibrugtagen af nyt fælles bibliotekssystem for Det Kgl. Bibliotek.

***På grund af overførsel af Århus pligteksemplar til København og indførelsen af nyt bibliotekssystem (Alma) skete der en ophobning som man bestræbte sig på at få af vejen i den tid der var til rådighed.

****I forbindelse med etablering af fælles arbejdsgang for kartografisk materiale for Kortsamlingen (KB København) og Nationalt Lånecenter (Aarhus) blev registrering af materiale modtaget 2-4. kvartal 2019 udskudt til efter ibrugtagen af nyt fælles bibliotekssystem. Arbejde med drift af samme bibliotekssystem samt Corona hjemsendelserne i 2020 gør, at registreringen er blevet yderligere udskudt.

Opdateret 20. maj 2022

Kommentarer til årets tal