2. Det mystiske mikrofilmdepot

Nær flyvepladsen i Sisimiut skulle den daværende leder af Geodætisk Institut J. F. Chantelou og landmåler og topograf A. F. Hansen i 1952 have nedgravet et depot med mikrofilm af samtlige fikspunktsskitser for Danmark og samtlige søobservationer og journaler med måleresultater for Grønland. Det var altså Geodætisk Instituts rådata til alle landkort over Danmark og søkort over Grønland, man ønskede at sikre, i det tilfælde at Geodætisk Instituts danske arkiver skulle blive udslettet!

Depotet er imidlertid aldrig fundet, og historien har derfor ikke kunne verificeres. Er den sand, så illustrerer den til fulde de vidtgående forberedelser, der under den kolde krig blev gjort på det ultimative atomragnarok.

Opdateret 01. februar 2019

Læs mere om det mystiske mikrofilmdepot