Afrapportering

Har I modtaget et tilskud fra Slots-og Kulturstyrelsen, skal I indsende en afrapportering. Tilskuddets størrelse samt type af tilskud bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Det fremgår af jeres afgørelsesbrev hvilken type af tilskud I har modtaget.

Opdateret 25. oktober 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen