Afrapportering

Har I modtaget et tilskud fra Slots-og Kulturstyrelsen, skal I indsende en afrapportering. Tilskuddets størrelse samt type af tilskud bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Det fremgår af afgørelsesbrevet, hvilken type af tilskud I har modtaget.

Opdateret 07. februar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Gå til Tilskudsportalen

- hvis du vil oprette en afrapportering eller har du en tilskudssag i Tilskudsportalen, som du vil tilgå.
Login