Fredede og bevaringsværdige bygninger

Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) indeholder oplysninger om ca. 7.000 fredede og ca. 350.000 bygninger, som har fået vurderet deres bevaringsværdi af landets kommuner.

Formålet er at skabe et nationalt overblik over kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i bygningsmassen. Dels for at understøtte den fysiske planlægning, dels som en ressource for forskning inden for arkitekturhistorie.

Endelig kan almindeligt interesserede borgere søge i databasen og undersøge, hvilke arkitektoniske værdier der findes, hvor de bor.

Hvem registrerer oplysningerne?

Slots- og Kulturstyrelsen er fredningsmyndighed, og registrerer oplysninger om de fredede bygninger i FBB.

Kommunerne er ansvarlige for at registrere de bevaringsværdige bygninger i deres kommune.

Gå til databasen

Opdateret 06. januar 2023